Carmarthenshire County Council Proclamation of the new Sovereign

In line with national events, a Proclamation of the new Sovereign was read by the Chair of Carmarthenshire County Council, Cllr Rob Evans on the steps of County Hall, Carmarthen at 12.45pm today, Sunday September 11.

It was followed by a Welsh language proclamation and read by the Mr David Parry Williams, Deputy Lord-Lieutenant of Dyfed.

Civic dignitaries, and members of the public were also in attendance.

Following the proclamation, at 1pm, all flags at Carmarthen’s County Hall, Llanelli Town Hall and Ammanford Town Hall, and Blue flags at Cefn Sidan Beach and Pendine Beach were returned to half-mast and will remain and half-mast until the day following the HM Queen Elizabeth II’s funeral.

Further information about events will be shared on the council’s website and social media feeds.

Proclamasiwn Cyngor Sir Gâr ar gyfer y Brenin newydd

Yn unol â digwyddiadau cenedlaethol, cafodd Proclamasiwn ar gyfer y Brenin newydd ei ddarllen gan Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Rob Evans ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 12.45pm heddiw, dydd Sul 11 Medi.

Yn dilyn hyn, darllenwyd y Proclamasiwn yn y Gymraeg gan Mr David Parry Williams, Dirprwy Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi dros Ddyfed.

Mynychwyd y digwyddiad gan wahoddedigion anrhydeddus ac aelodau o’r cyhoedd.

Yn dilyn y proclamasiwn, am 1pm, dychwelwyd pob baner yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman, ynghyd a baneri glas ar Draeth Cefn Sidan a Thraeth Pentywyn i hanner y mast. Bydd y baneri yma aros ar hanner y mast tan y diwrnod yn dilyn angladd EM Y Frenhines Elizabeth II.

Bydd rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn cael ei rhannu ar wefan y cyngor a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

 

 

 

 

You cannot copy any content of this page