Brechlyn deufalent Pfizer mRNA wedi gymeradwyo ar gyfer ymgyrch atgyfnerthu Covid-19

MAE Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gwneud datganiad ar ol i Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) rhoi cyngor pellach ar y cynhyrchion brechlyn ar gyfer ymgyrch atgyfnerthu Covid-19 yr hydref.

Meddai’r Gweinidog:

“Yn sgil ymddangosiad amrywiolion, datblygwyd brechlynnau ar gyfer amrywiolion penodol, gyda’r amcan o gyflawni cydweddiad gwell o safbwynt imiwnedd a ysgogir gan frechlyn yn erbyn straeniau sy’n cylchredeg. Mae brechlynnau sy’n cynnwys dau antigen gwahanol, gyda’r ddau yn seiliedig ar straeniau gwahanol o SARS-CoV2, yn cael eu galw’n frechlynnau deufalent. Felly, gall brechlynnau deufalent o bosibl wella amddiffyniad yn erbyn rhai amrywiolion o SARS-CoV2.

Yn ddiweddar, cyhoeddais ddatganiad yn eich hysbysu bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi cymeradwyo’r brechlyn deufalent Moderna mRNA. Rwy’n falch o gyhoeddi bod yr MHRA bellach wedi cymeradwyo’r brechlyn deufalent Pfizer mRNA. Yn sgil hynny, mae’r JCVI wedi argymell y gellir defnyddio’r brechlyn deufalent hwn fel dos atgyfnerthu unigol yn ymgyrch yr hydref.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gael ei harwain gan y dystiolaeth a’r cyngor clinigol a gwyddonol diweddaraf. Felly, ynghyd â’m cyd-Weinidogion Iechyd yn y DU, rwyf wedi derbyn y cyngor hwn ac wedi cytuno y bydd brechlyn deufalent Pfizer mRNA yn cael ei ddefnyddio yn ymgyrch brechiadau atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru.

Bydd ein hymgyrch atgyfnerthu yn helpu i roi hwb i imiwnedd y rhai sy’n wynebu mwy o berygl os ydynt yn dal Covid-19, gan wella eu hamddiffyniad rhag salwch difrifol a helpu i ddiogelu’r GIG y gaeaf hwn.

Bydd ein Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol yn sicrhau hefyd bod y bobl sy’n gymwys yn cael eu hamddiffyn rhag y ffliw tymhorol eleni, ac rydym yn annog pobl i fanteisio ar y cyfle i gael eu brechlynnau ffliw a Covid-19 pan gânt eu cynnig.

Dyma’r ffordd orau o ddiogelu eich hunain a’ch teuluoedd a diogelu Cymru y gaeaf hwn. Rwy’n hynod ddiolchgar i’r Gwasanaeth Iechyd ac i bawb sy’n rhan o’r rhaglen frechu am eu gwaith caled parhaus.”

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: