Mwy o Faneri Glas i Barc Gwledig Pen-bre nag unman yng Nghymru

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi ennill mwy o Faneri Glas na’r un lle arall yng Nghymru.

Mae Cefn Sidan wedi ennill statws arbennig y Faner Las unwaith eto, sy’n golygu mai dyma’r safle sydd wedi cael y nifer fwyaf o Faneri Glas yng Nghymru ers 1988.

Mae wedi ennill y statws hwn bob blwyddyn ers 2009, ar wahân i 2020 pan gafodd y gwobrau eu gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Hefyd, Cefn Sidan oedd y traeth cyntaf yng Nghymru i ennill y wobr ryngwladol.

Mae gwobr y Faner Las dim ond yn cael ei rhoi i draethau, marinas a harbyrau sy’n meddu ar yr ansawdd gorau posibl o ran dŵr, addysg a rheolaeth amgylcheddol, diogelwch a gwasanaethau. Dengys y wobr fod hwn yn safle sy’n rhoi profiad o’r radd flaenaf i bobl leol ac i ymwelwyr â Sir Gâr.

Mae’r atyniad poblogaidd i dwristiaid hefyd wedi ennill gwobr y Faner Werdd am y pedair blynedd diwethaf, oherwydd bod ei fannau gwyrdd ysbrydoledig o’r safon uchaf posibl, yn cael eu cynnal a’u cadw’n hyfryd, ac yn cynnwys cyfleusterau rhagorol i ymwelwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth: “Rwy’n falch iawn ein bod yn parhau i gyrraedd y safonau hyn o flwyddyn i flwyddyn. Mae Parc Gwledig Pen-bre a Thraeth Cefn Sidan yn un o brif atyniadau Cymru i dwristiaid, sydd â rhywbeth i’w gynnig i bawb. Mae’r wobr hon yn symboleiddio safon ac yn rhoi sicrwydd i ymwelwyr a thwristiaid wrth chwilio am le i ymweld ag e.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page