Ceredigion ar y brig

Bu wythnos Eisteddfod yr Urdd yn un arbennig o lwyddiannus i blant a phobl ifanc Ceredigion eleni wrth i’r Sir gipio’r wobr am y marciau uchaf ar draws holl gystadlaethau’r Eisteddfod.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Wedi’r misoedd o baratoi roedd gallu cipio’r brif wobr am y marciau uchaf yn benllanw teilwng i’r holl waith caled. Cafwyd cyfanswm o 152 medal i Geredigion gan ennill y blaen ar weddill Cymru.

 

Tra bod yr haul yn gwenu ar faes yr Eisteddfod yn Llanymddyfri bu unigolion, ysgolion ac Aelwydydd Ceredigion yn cystadlu’n frwd mewn ystod eang o gystadlaethau gan gynnwys cerdd, llefaru, drama, dawnsio, barddoniaeth a llenyddiaeth ynghyd a chystadlaethau gwyddoniaeth, technoleg, celf a sgiliau galwedigaethol.

 

Braf hefyd oedd gweld Elain Roberts o Gei Newydd yn cipio un o brif wobrau‘r wythnos sef Y Fedal Ddrama i rai dan 25 oed.

 

Y Cynghorydd Catrin M S Davies yw’r aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ddiwylliant. Dywedodd: “Mae gweld ein pobl ifanc yn dod i’r brig yn wych ond efallai mae’r hyn sydd bwysicaf yw’r cyfleoedd mae’r Urdd wedi eu rhoi i’n pobl ifanc ni i fwynhau profiadau diwylliannol a chreadigol nid yn unig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ond hefyd mewn Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth.

Llongyfarchiadau gwresog i’n cystadleuwyr, eu hathrawon a’u hyfforddwyr a diolch hefyd i Swyddogion yr Urdd am yr ysbrydoliaeth.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page