Cyflwyno eich syniadau ar gyfer cyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

Rydym am glywed gan y cyhoedd am syniadau ar sut i wario’r arian a wnaed yn dilyn gwerthu Hen Ysgol Sirol Tregaron.

 

Cedwir £100,645 yn dilyn gwerthu’r eiddo ym mis Chwefror 2022.

 

Mae’r arian yn cael ei gadw ar hyn o bryd gan elusen Cardiganshire Intermediate and Technical Fund, lle mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymddiredolwr. Mae is-grŵp wedi cael ei sefydlu i edrych ar sut i ddefnyddio’r arian hwn, ac yn cynnwys aelodau o Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Tregaron, Ysgol Henry Richard a Chylch Meithrin Tregaron.

 

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal am 8 wythnos ac yn dod i ben ar 10 Mai 2023 i gasglu syniadau am sut orau i wario’r arian. Rhaid defnyddio’r arian i wella addysg yn yr ardal ar gyfer plant 3-16 oed yn Nhregaron.

 

Dywedodd y Cynghorydd Keith Evans, Cadeirydd y Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau: “Mae’r arian a godwyd trwy werthu adeilad yr hen ysgol yn gyfle gwych i wneud cyfraniad cadarnhaol at addysg, iaith a dyfodol ein hieuenctid. Hoffwn annog holl drigolion yr ardal i gyflwyno eu syniadau unigol.”

 

Gallwch gyflwyno eich syniadau trwy’r ffurflen ymgynghori ar-lein yma: www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/hen-ysgol-sirol-tregaron/

 

Fel arall, gallwch gael copi trwy e-bost trwy gysylltu â clic@ceredigioon.gov.uk a dylid dychwelyd yr ymateb i’r un cyfeiriad e-bost. Os bydd arnoch angen copi papur yn y post neu fformat arall, cysylltwch â clic@ceredigion.gov.uk neu 01545 570881.

 

Os byddwch yn profi unrhyw anawsterau i ymateb, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost neu’r rhif ffôn a nodir uchod i nodi hyn.

 

Pan fydd penderfyniad wedi cael ei wneud, bydd pobl Tregaron yn cael gwybod am sut y bydd yr arian yn cael ei wario trwy gyhoeddi’r penderfyniad ar wefan Cyngor Sir Ceredigion ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â rhoi gwybod i sefydliadau amrywiol.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page