Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic yn dychwelyd cytundeb Deintyddol y GIG

Mae Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic yn Llandeilo wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddychwelyd eu Cytundeb Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GIG) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) ar 31 Mawrth 2023.

Bydd hyn yn golygu na fyddent yn darparu gofal deintyddol y GIG o 1 Ebrill 2023 ymlaen.

Byddent yn darparu unrhyw ofal brys sydd ei angen ar gleifion hyd at ac yn cynnwys 31 Mawrth 2023 ac yn sicrhau bod unrhyw driniaeth yn cael ei chwblhau.

Bydd y Bwrdd Iechyd yn rhoi gwybodaeth i gleifion a oedd wedi derbyn gofal deintyddol GIG yn flaenorol yn Neintyddfa Tywi a Celtic am eu gofal parhaus, a’r opsiynau sydd ar gael iddynt tra bod y Bwrdd Iechyd yn gweithio i ddod o hyd i ddarparwr gwasanaeth newydd ar gyfer yr ardal.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hoffai’r Bwrdd Iechyd ddiolch i gleifion am y cymorth y maent wedi’i roi i’r ddau bractis dros y blynyddoedd a sylweddoli’n llawn yr effaith y bydd y newid hwn yn ei gael ar y boblogaeth leol.

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio i ddod o hyd i ateb hirdymor sy’n sicrhau’r gwasanaeth pwysig hwn i’r ardal.”

Ar ôl iddynt gau, dylai cleifion sy’n dioddef poen dannedd gysylltu â 111 i gael apwyntiad mynediad brys sydd ar gael 7 diwrnod yr wythnos.

Mae’r Bwrdd Iechyd am sicrhau ateb cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau deintyddol y GIG yn yr ardal ac mae wedi ymrwymo i gael gwasanaeth newydd yn ei le cyn gynted â phosibl.

Gall cleifion sy’n glaf GIG sy’n gysylltiedig â Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic gysylltu â’r bwrdd iechyd trwy e-bostio HDHB.Dental.hdd@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 0300 303 8322 estyniad 4 i’w roi ar restr aros ar gyfer deintyddfa newydd unwaith y bydd y gwasanaeth yn ei le.

Gofynnwn i gleifion ymatal rhag ffonio Deintyddfeydd amgen yn ardal Llandeilo ar hyn o bryd, gan fod y Deintyddfeydd hyn yn profi nifer llethol o alwadau. I gael gwybodaeth am sut y gallwch gael mynediad at ofal deintyddol GIG mewn Deintyddfa arall, ewch i biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/deintyddol neu cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Deintyddol ar HDHB.Dental.hdd@wales.nhs.uk

—————————————————–

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: