Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic yn dychwelyd cytundeb Deintyddol y GIG

Mae Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic yn Llandeilo wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddychwelyd eu Cytundeb Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GIG) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) ar 31 Mawrth 2023.

Bydd hyn yn golygu na fyddent yn darparu gofal deintyddol y GIG o 1 Ebrill 2023 ymlaen.

Byddent yn darparu unrhyw ofal brys sydd ei angen ar gleifion hyd at ac yn cynnwys 31 Mawrth 2023 ac yn sicrhau bod unrhyw driniaeth yn cael ei chwblhau.

Bydd y Bwrdd Iechyd yn rhoi gwybodaeth i gleifion a oedd wedi derbyn gofal deintyddol GIG yn flaenorol yn Neintyddfa Tywi a Celtic am eu gofal parhaus, a’r opsiynau sydd ar gael iddynt tra bod y Bwrdd Iechyd yn gweithio i ddod o hyd i ddarparwr gwasanaeth newydd ar gyfer yr ardal.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hoffai’r Bwrdd Iechyd ddiolch i gleifion am y cymorth y maent wedi’i roi i’r ddau bractis dros y blynyddoedd a sylweddoli’n llawn yr effaith y bydd y newid hwn yn ei gael ar y boblogaeth leol.

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio i ddod o hyd i ateb hirdymor sy’n sicrhau’r gwasanaeth pwysig hwn i’r ardal.”

Ar ôl iddynt gau, dylai cleifion sy’n dioddef poen dannedd gysylltu â 111 i gael apwyntiad mynediad brys sydd ar gael 7 diwrnod yr wythnos.

Mae’r Bwrdd Iechyd am sicrhau ateb cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau deintyddol y GIG yn yr ardal ac mae wedi ymrwymo i gael gwasanaeth newydd yn ei le cyn gynted â phosibl.

Gall cleifion sy’n glaf GIG sy’n gysylltiedig â Deintyddfa Tywi a Deintyddfa Celtic gysylltu â’r bwrdd iechyd trwy e-bostio HDHB.Dental.hdd@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 0300 303 8322 estyniad 4 i’w roi ar restr aros ar gyfer deintyddfa newydd unwaith y bydd y gwasanaeth yn ei le.

Gofynnwn i gleifion ymatal rhag ffonio Deintyddfeydd amgen yn ardal Llandeilo ar hyn o bryd, gan fod y Deintyddfeydd hyn yn profi nifer llethol o alwadau. I gael gwybodaeth am sut y gallwch gael mynediad at ofal deintyddol GIG mewn Deintyddfa arall, ewch i biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/deintyddol neu cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Deintyddol ar HDHB.Dental.hdd@wales.nhs.uk

—————————————————–

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page