Trigolion Talgarreg yn herio Hanner Marathon Caerdydd er budd elusen

Mae criw o ddeg ar hugain o ffrindiau a chymdogion o bentref bach Talgarreg yng Ngheredigion yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd 2024 gyda’i gilydd i godi arian at elusen.

Bydd y criw – Criw Talgarreg Hanner Marathon Caerdydd – yn rhedeg yr hanner marathon ar gyfer yr Uned Cemotherapi yn Ysbyty Glangwili; Maggie’s, y Ganolfan Ganser yn Ysbyty Singleton, ac Aren Cymru.

Mae Allana Silvestri-Jones, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd gyda’r Tîm Nyrsio Ysgol yng Ngheredigion, yn un o aelodau Criw Talgarreg. Dywedodd Allana: “Mae criw ohonom sydd â chysylltiad agos â phentref Talgarreg wedi penderfynu rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ar 6 Hydref 2024.

“Rwy’n gweithio i Hywel Dda fel gweithiwr cymorth iechyd, mae eraill yn athrawon, myfyrwyr, ffermwyr a nyrsys. Mae’n gymysgedd go iawn o bobl. Bydd y plant yn y grŵp yn rhedeg Ras y Plant ar y dydd Sadwrn.

“Rydym yn dymuno codi arian ar gyfer tair elusen sy’n agos iawn at ein calonnau gan fod gennym ffrindiau agos sydd wedi elwa o’u cymorth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

“Rydym yn gobeithio codi £1500.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym am ddymuno pob lwc i Criw Talgarreg gyda’u hyfforddiant a gyda’r Hanner Marathon ym mis Hydref.

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gefnogi ymgyrch codi arian Criw Talgarreg Hanner Marathon Caerdydd, ewch i: Crowdfunding to help three charities that are very close to our hearts / Codi arian tuag at dair elusen sydd yn agos iawn at ein calonnau. on JustGiving

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page