Her rhedeg 200km yn codi £1,500 i elusen y GIG

Mae Jason Clifton wedi codi swm arbennig o £1,500 i Adran Canser y Pen a’r Gwddf yn Ysbyty Glangwili.

Drwy gydol mis Awst 2022, rhedodd Jason 200km i gefnogi Adran Canser y Pen a’r Gwddf yng Nglangwili a’r tîm Radiotherapi yn Ysbyty Singleton, lle cafodd ofal anhygoel.

 

Cafodd Jason ddiagnosis o garsinoma celloedd cennog ym mis Rhagfyr 2021. Cafodd 30 rownd o radiotherapi a dwy ddos o gemotherapi dros gyfnod o dri mis.

 

Rhwng ei ddiagnosis a’i driniaeth, dioddefodd Jason hefyd golled drasig ei dad a thri aelod arall o’r teulu.

 

Dywedodd Jason: “Dechreuais redeg ar ôl i’m triniaeth ddod i ben. Roedd mynd allan ym myd natur wedi fy helpu yn aruthrol. Fe wnes i therapi dŵr oer hefyd. Penderfynais redeg 200km ym mis Awst i helpu eraill ac i roi yn ôl i Adran Canser y Pen a’r Gwddf yn Ysbyty Glangwili a Radiotherapi yn Ysbyty Singleton.

 

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am y rhoddion, cymorth a chefnogaeth anhygoel.


Yn y llun o’r chwith i’r dde: Mr Vinod Prabhu, Ymgynghorydd ENT/ Llawfeddyg Canser y Pen a’r Gwddf; Anwen Butten, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf; Alis Evans, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf; Jason Clifton a Claire Rumble, Swyddog Codi Arian.

 

Dywedodd Anwen Butten, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf: “Hoffai Tîm Canser y Pen a’r Gwddf Bwrdd Iechyd Hywel Dda ddiolch o galon i Jason.

 

“Bydd y rhoddion hael hyn yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu fel arfer i gleifion canser y pen a’r gwddf a’u teuluoedd cyn ac ar ôl triniaeth, yn ystod eu hadferiad hirdymor a darparu cymorth i’n cleifion lliniarol”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page