Dyfarnu dros £15 miliwn yn amodol i Brosiect Adfywio Llanelli

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin heddiw, 20 Tachwedd 2023, wedi cael cadarnhad bod ei gais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ar gyfer Canol Tref Llanelli wedi cael ei gymeradwyo yn amodol.

Roedd y cais gwreiddiol am gyllid, a gyflwynwyd yn Rownd 2 o’r Gronfa Ffyniant Bro ar ddiwedd 2022, yn aflwyddiannus. Fodd bynnag, mae cyllid i ddod â hen siop Woolworths yng nghanol tref Llanelli yn ôl i ddefnydd parhaol a chynhyrchiol wedi’i gymeradwyo’n amodol yn ystod Rownd 3 o’r Gronfa Ffyniant Bro.

 

Roedd cynnig gwreiddiol Cyngor Sir Caerfyrddin am gyllid yn seiliedig ar gynlluniau i adfywio hen siop Woolworths yn Llanelli i ddefnydd parhaol a chynhyrchiol fel cyfleuster newydd sy’n cynnig gofod cydweithio hyblyg a swyddfeydd, cymorth busnes a chanolfan yng nghanol y dref i randdeiliaid. Y bwriad yw cynyddu nifer yr ymwelwyr a bywiogrwydd i gefnogi economi canol y dref.

 

Roedd y cais am gyllid hefyd yn ceisio darparu gwelliannau o ansawdd i’r amgylchfyd cyhoeddus yn y Sgwâr Canolog, Gerddi’r Ffynnon a Stryd Cowell.

Mae Cronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU wedi cymeradwyo’n amodol gyllid o £15,547,105 ar gyfer y prosiectau hyn, i’w cyflawni erbyn mis Mawrth 2026.

 

Ar gyfer y prosiect penodol a oedd yng nghais y Cyngor y llynedd y mae’r dyfarniad amodol o gyllid, ac ni ellir defnyddio’r arian a ddyfernir i gefnogi gweithgaredd sy’n sylweddol wahanol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU yn cydnabod y gallai fod angen gwneud addasiadau i’r prosiect oherwydd pwysau chwyddiant.

 

Ar ôl clywed am lwyddiant y cais, dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans: “Rydym yn croesawu penderfyniad y Gronfa Ffyniant Bro i gymeradwyo ein cais am gyllid ar gyfer canol tref Llanelli ac edrychwn ymlaen at ystyried y cynnig unwaith eto gyda swyddogion a rhanddeiliaid Llywodraeth y DU ac archwilio’r cyfleoedd posibl i ddatblygu bywiogrwydd canol y dref a’i llesiant economaidd ymhellach.”

 

Bu Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddiannus yn rownd gyntaf ceisiadau y Gronfa Ffyniant Bro a sicrhau bron i £17m i fwrw ymlaen â phrosiect llwybr beicio Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo a chyfran o bron i £20m, mewn cais ar y cyd â Chyngor Sir Penfro, ar gyfer hybiau canol tref newydd yng Nghaerfyrddin a Phenfro.

 

 

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page