Pobl ifanc yn codi arian i Ysbyty Bronglais

Mae pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Aberaeron wedi codi arian i Ward Plant Angharad yn Ysbyty Bronglais.

 

Dywedodd Cara Jones, Gweithiwr Ieuenctid Ceredigion: “Penderfynodd y bobl ifanc sy’n mynychu Clwb Ieuenctid eu bod am godi arian at achos lleol. Penderfynodd y bobl ifanc y byddai’r elw yn cael ei roi i Ward Plant Angharad eleni. Codwyd arian drwy gynllunio eu cardiau Nadolig eu hunain, celf cerrig mân a chônau siocled poeth a’u gwerth mewn ffeiriau Nadolig lleol.”

Cyflwynodd Mari a Scarlett, aelodau o glwb Ieuenctid Aberaeron yr arian i’r ward ac fe ddywedon nhw: “Mae Ward Angharad yn cynnig gofal a chefnogaeth wych i lawer o blant a phobl ifanc. Roedd yn hyfryd i ni allu rhoi ychydig yn ôl iddyn nhw a’u staff gwych.”

 

Alun Williams yw Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet ar gyfer Llesiant Gydol Oes. Dywedodd: “Da iawn i bawb a gododd arian ar gyfer achos lleol teilwng. Dwi’n siŵr bod y ward wrth eu bodd gyda’r cyfraniad tuag at eu gwasanaeth hanfodol.”

 

Mae Clybiau Ieuenctid yn cynnig cyfle i bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac ymlacio gyda ffrindiau mewn amgylchedd diogel a chynhwysol. Mae Clybiau Ieuenctid Aberaeron ac Aberteifi ar agor rhwng 3.30pm a 6.30pm bob dydd Mercher, tra bod Clwb Ieuenctid Aberystwyth ar agor rhwng 3.30pm a 6.30pm bob dydd Iau.

 

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â 01545 570881 neu Porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk, neu gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau ar Facebook, Twitter ac Instagram am @giceredigionys

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page