Clwb Ffermwyr Ifanc yn codi £2,000 i Ysbyty Glangwili

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd wedi codi £1,000 ar gyfer yr Uned Ddydd Cemotherapi a £1,000 ar gyfer yr Uned Gofal Arbennig Babanod (SCBU) yn Ysbyty Glangwili.

 

Mae gan CFfI Llanfynydd tua 40 o aelodau yn amrywio o 10 i 28 oed.

 

Dywedodd Carys Morgan, aelod o’r CFfI: “Fe wnaethon ni godi’r arian drwy ganu carolau dros gyfnod yr ŵyl yn 2022 a 2023. Rydyn ni’n mynd bob blwyddyn i godi arian ac rydyn ni’n mwynhau pob eiliad ohono.

 

“Roedd gennym ni gyn-aelod oedd wedi elwa o’r Uned Gofal Arbennig i Fabanod ac roedd mam i un o’n haelodau wedi elwa o’r Uned Cemotherapi yng Nglangwili.

“Hoffem ddiolch i’r gymuned am eu haelioni.”

 

Dywedodd Nicola Llewellyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hoffem ddweud diolch yn fawr i CFfI Llanfynydd am eu cefnogaeth a chodi arian gwych i Ysbyty Glangwili.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page