Y gymuned yn rheoli Parc Stephens yng Nghydweli yn llwyddiannus ers dwy flynedd

MAE Parc Stephens yng Nghydweli bellach wedi cael ei reoli gan y gymuned ers dros ddwy flynedd ar ôl i’r ased gael ei drosglwyddo’n llwyddiannus yn 2015.

Roedd y Parc yn un o nifer o asedau hamdden y cynigiodd Cyngor Sir Caerfyrddin eu trosglwyddo ac yn un o’r cyntaf a drosglwyddwyd i ofal y gymuned leol.

Cynigiodd y Cyngor Sir grant o ddwywaith y costau cynnal a chadw blynyddol i’r sefydliadau hynny a oedd wedi mynegi diddordeb mewn rheoli asedau cymunedol, ac roedd y grant yn mynd yn llai bob mis o Ebrill 2017 ac wedyn yn dod i ben yn gyfan gwbl i’r rheiny nad oeddent wedi cwblhau’r gwaith trosglwyddo asedau erbyn Ebrill 2018.

Hyd yn hyn, mae diddordeb wedi cael ei fynegi mewn tua 82% o’r safleoedd sydd ar gael, ac mae tua hanner o’r rhain eisoes wedi cael eu trosglwyddo i ofal sefydliadau lleol.

Yng Nghydweli, daeth defnyddwyr y parc at ei gilydd i ffurfio cymdeithas i sicrhau dyfodol y cyfleuster, ac i wneud gwelliannau.

Dywedodd Brian Rees, Cadeirydd Cymdeithas Chwaraeon Parc Cydweli: “Pan ddwedwyd wrthym fod y parc yn cael ei drosglwyddo yn ôl i’r clybiau chwaraeon, roeddem yn bryderus iawn y gallai chwaraeon yng Nghydweli fod mewn perygl.

“Fodd bynnag mae chwaraewyr a phwyllgorau’r clybiau chwaraeon sy’n defnyddio’r parc wedi ffurfio cymdeithas ac wedi gweithio’n galed i wella’r parc, a hynny yn unol â safon nad oedd wedi’i gweld o’r blaen.

“Roedd y gymdeithas yn ddigon ffodus i gael cymorth gan fusnes lleol, sef Burns Pet Nutrition, oedd wedi’n helpu i brynu peiriannau i’n galluogi ni, fel gwirfoddolwyr, i gadw’r parc yn ei gyflwr presennol.
“Mae’n bwysig ein bod ni, fel cymdeithas, yn parhau i ddarparu’r cyfleusterau gwych hyn ar gyfer defnyddwyr yn y gymuned yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor Sir dros Asedau: “Mae Cydweli yn stori lwyddiannus arall lle mae’r gymuned leol nid yn unig wedi diogelu’r cyfleuster ond hefyd wedi gweithio i’w wella.

“Ddwy flynedd yn ddiweddarach mae’r gymdeithas yn parhau i ffynnu ac yn dangos sut y gall rheolaeth leol wella cyfleusterau er budd pobl leol.

“Rwy’n falch o gynnydd ein rhaglen trosglwyddo asedau a’r ffordd y mae’r rhan fwyaf o’r cymunedau yn ymateb. Mae’n amlwg eu bod nid yn unig am gadw’r cyfleusterau ond hefyd, mewn llawer o achosion, maen nhw am eu gwella er budd pobl leol.”

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: