Disgyblion yn disgleirio ar gwrs i ysgolheigion ifanc

CRIW o ddisgyblion Ysgol Gyfun Emlyn yw’r cyntaf o blith disgyblion Sir Gaerfyrddin i raddio o’r Brilliant Club.

Aeth deuddeg o ddisgyblion Blwyddyn 8 a 9 i Brifysgol Bryste i dderbyn eu tystysgrifau graddio ar ôl cymryd rhan yn Rhaglen Ysgolheigion yr elusen enwog, The Brilliant Club.

Roedd y myfyrwyr wedi ymgymryd â phrosiect ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf ar ‘Ebola: y pandemig rhyngwladol nesaf?’.

Cafodd y disgyblion eu tiwtora gan fyfyriwr PhD o Brifysgol Abertawe ac maent wedi datblygu sgiliau astudio mewn cyd-destun academaidd ac wedi dysgu am effaith Ebola ar y gwledydd a gafodd eu taro’n uniongyrchol yn ogystal ag ar y gymuned ryngwladol ehangach. Gwnaethant ddefnyddio’r sgiliau hyn i lunio traethawd i safon a ddisgwylir gan fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n astudio ar gyfer eu harholiadau uwch gyfrannol.

Cafodd y disgyblion a’u rhieni eu cyfarch gan lysgenhadon myfyrwyr o’r brifysgol a chawsant daith fer o amgylch y campws a chyflwyniad am fywyd myfyriwr israddedig mewn prifysgol nodedig fel Bryste. Roedd modd i rieni hefyd fynd i gyflwyniad am fywyd prifysgol i’w paratoi i gefnogi eu plant wrth iddynt wneud cais i brifysgol.

Dywedodd Pennaeth yr ysgol, Hugh Thomas: “Rydym yn falch iawn fod y myfyrwyr i gyd wedi cwblhau’r prosiect ac wedi llwyddo i raddio. Efallai bod rhai blynyddoedd hyd nes y bydd y deuddeg myfyriwr hyn mewn prifysgol ond maen nhw eisoes ar y llwybr i lwyddiant.

“Ysgol Gyfun Emlyn yw’r ysgol gyntaf yn Sir Gaerfyrddin i gynnig carfan o fyfyrwyr i gymryd rhan yn y rhaglen hon ac rydym yn edrych ymlaen at weld ein carfan nesaf yn cymryd rhan yn ystod tymor y gwanwyn.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Hoffem longyfarch y disgyblion am wneud mor dda a llongyfarch Ysgol Gyfun Emlyn am gynnig y cyfle hwn iddyn nhw. Cafodd y deuddeg gyfle gwych i ddatblygu eu sgiliau, i elwa ar diwtora arbenigol ac i ddysgu rhagor am gyfleoedd yn y brifysgol yn y dyfodol.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page