Bydd gwasanaeth newydd ym Mronglais yn cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig

Mae gwasanaeth newydd a ariennir gan elusen i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig ar fin mynd yn fyw yn Ysbyty Bronglais.

 

Mae’r gwasanaeth eiriolwr iechyd wedi derbyn dros £59,000 o gyllid grant gan NHS Charities Together, elusen genedlaethol sy’n cefnogi elusennau’r GIG ledled y DU, a dros £5,000 gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen GIG swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

Ariennir y gwasanaeth tan ddiwedd 2024.

 

Yn dilyn ymarfer tendro, mae Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (WWDAS) wedi derbyn y contract i ddarparu’r gwasanaeth newydd. Bydd yn cael ei gyflwyno gan yr Eiriolwr Iechyd Cam-drin Domestig Denye Amadi (yn y llun) sydd wedi’i leoli yn yr adran achosion brys ym Mronglais.

 

Dywedodd Mandy Nichols-Davies, Pennaeth Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnig cymorth i ddioddefwyr cam-drin sy’n mynychu’r adran achosion brys a’r Eiriolwr Iechyd Cam-drin Domestig fydd eu prif bwynt cyswllt.

“Bydd y rôl eiriolwr iechyd hon nid yn unig yn darparu haen ychwanegol o gefnogaeth i’r rhai y mae cam-drin yn effeithio arnynt ond bydd hefyd yn cefnogi staff i ymateb mor effeithiol â phosibl.”

 

Dywedodd Rachel Munkley, Nyrs Arweiniol – Trais yn Erbyn Menywod: “Mae hwn yn gyfle gwych hefyd i gynyddu gwybodaeth a hyder staff adrannau achosion brys fel y gallant gefnogi cleifion sy’n ddioddefwyr cam-drin domestig a’u cyfeirio at y cymorth priodol.

 

“Yn y pen draw, rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn arwain at ostyngiad yn nifer yr ail-fynychu adrannau achosion brys ar gyfer anafiadau sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig a phryderon iechyd.”

 

Dywedodd Michelle Pooley, Prif Swyddog Gweithredol WWDAS: “Rydym yn falch iawn o weithio gydag Adran Achosion Brys Hywel Dda a Bronglais i sicrhau llwybr cymorth effeithiol i unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Mae elusennau’r GIG yn darparu cyllid ar gyfer gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu fel arfer. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu cefnogi’r prosiect pwysig hwn a fydd yn dod â chymaint o fanteision i gleifion a staff Bronglais.”

 

I gael mwy o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

 

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: