Mwy o gyllid i sefydliadau sy’n helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Mae mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod cyllid newydd ar gael i 36 o sefydliadau, i’w helpu i barhau â’u gwaith pwysig er gwaetha’r ffaith bod costau byw yn cynyddu.

Bydd y Mentrau Iaith, sy’n darparu gweithgareddau a chyfleoedd yn Gymraeg i bobl yn eu hardal leol, yn cael taliad un-tro er mwyn delio â chynnydd mewn costau gweinyddu ac i godi cyflogau. Mae’r Mentrau yn cefnogi siaradwyr Cymraeg o bob oed a gallu i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae’r Papurau Bro yn rhwydwaith o 53 o bapurau newydd Cymraeg lleol. Maent wedi eu hysgrifennu gan y gymuned ar gyfer y gymuned, er mwyn rhannu straeon, digwyddiadau a gwybodaeth leol. Bydd pob un yn cael taliad i helpu â chostau cyhoeddi.

Bydd Prifysgol Bangor yn cael cyllid i barhau â’r gwaith ar Gynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac i’n helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle drwy brosiect ARFer.

Dywedodd Jeremy Miles:

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd, a dylai pawb gael y cyfle i’w defnyddio hi yn eu bywydau bob dydd. Bydd y taliad un-tro hwn yn helpu ein rhwydwaith o sefydliadau sy’n rhoi cymorth i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn sgil yr argyfwng costau byw.”

Manylion Cyswllt

Alys Jones

alys.jones045@gov.wales

Nodiadau i olygyddion

Bydd y sefydliadau canlynol yn derbyn cyllid:

Enw’r sefydliad

Cyllid ychwanegol

Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

£4,990.00

Merched y Wawr

£4,400.00

Mentrau Iaith Cymru

£6,400.00

Cered

£4,830.00

Hunaniaith

£6,680.00

Gwallgofiaid

£920.00

Dyffryn Nantlle 2020

£120.00

Menter Iaith Abertawe

£4,090.00

Menter Iaith Blaenau Gwent, Tor-faen a Mynwy

£4,740.00

Menter Bro Ogwr

£2,400.00

Menter Caerdydd & Y Fro

£8,270.00

Menter Caerffili

£3,830.00

Menter Iaith Casnewydd

£2,400.00

Castell Nedd Port Talbot

£4,620.00

Menter Iaith Conwy

£4,230.00

Menter Iaith Sir Ddinbych

£3,270.00

Menter Iaith Merthyr

£2,400.00

Menter Iaith Môn

£5,330.00

Menter Iaith Maldwyn

£2,910.00

Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed

£2,400.00

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

£4,320.00

Menter Iaith Sir Benfro

£3,620.00

Menter Bro Dinefwr

£5,240.00

Menter Gorllewin Sir Gâr

£2,910.00

Menter Cwm Gwendraeth Elli

£4,640.00

Menter Iaith Fflint Wrecsam

£5,290.00

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

£2,000.00

Prosiect WICI Llyfrgell Genedlaethol Cymru

£600.00

Prosiect ARFer (Prifysgol Bangor)

£2,680.00

Prifysgol Bangor – Technoleg Iaith

£14,000.00

Ysgol Gymraeg Llundain

£3,600.00

Mudiad Meithrin

£121,240.00

RhAG

£4,000.00

M-Sparc (Prifysgol Bangor) Hac y Gymraeg

£1,120.00

Bardd Plant Cymru

£200.00

Papurau Bro

£5,300.00

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: