Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd y cyhoedd i ddigwyddiad ar-lein sy’n darparu diweddariad ar gynlluniau ailddatblygu Rhan 2 gwasanaethau menywod a phlant yn Ysbyty Glangwili.

Mae BIP Hywel Dda yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb ar ei sianel Facebook, ddydd Mawrth 2 Mai, 6pm-7:30pm, ynglŷn â chynlluniau ar gyfer yr ysbyty yng Nghaerfyrddin.

Y Prif Weithredwr Steve Moore sy’n cynnal y sesiwn, gyda phresenoldeb staff clinigol, rheoli ac ystadau. Bydd y noson yn cael ei neulltio i drafod a rhannu cynlluniau ar gyfer ailddatblygu wardiau Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU), y ward Esgor a theatrau mamolaeth.

Dyma’r rhan ddiweddaraf o ymgysylltu ar y prosiect Rhan Dau, sydd hyd yn hyn wedi cynnwys llawer iawn o fewnbwn gan grwpiau staff, yn ogystal â defnydd o fyrddau graffiti ar wardiau i gael barn cleifion a theuluoedd.

Cynhaliwyd digwyddiadau eraill, yn benodol er mwyn casglu barn ar gynlluniau Rhan 2 Ysbyty Glangwili, gan gynnwys cyfarfodydd gyda grwpiau sydd â diddordeb arbennig megis grwpiau mamau a phlant/babanod ym mhob sir, grwpiau cefnogi profedigaeth a grwpiau nam ar y synhwyrau ac anableddau.

Mae sylwadau ar gynlluniau llety hyd yn hyn ar gael i’w gweld ar y wefan (gweler y linc isod).

Dywedodd Steve Moore: “Gobeithio y gallwch ymuno â ni i rannu eich barn, yn enwedig os ydych yn rhywun sydd wedi rhoi genedigaeth yn ddiweddar. Byddwn yn rhannu’r cynlluniau drafft a gyda phawb ac rydym wir eisiau clywed eich barn – A yw’r cynlluniau’n iawn neu a ddylwn ystyried pethau eraill?

Am fwy o wybodaeth, ewch i: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/86625

Dilynwch ni ar Facebook:
www.facebook.com\BwrddIechydHywelDda

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: