Ymgynghorydd yn Ysbyty Tywysog Philip wrth wraidd astudiaeth i wella’r broses o hunanreoli diabetes

Mae astudiaeth beilot fechan wedi canfod bod gwylio ffilmiau gwybodaeth iechyd byr ar-lein, trwy ffôn clyfar neu lechen, yn gallu helpu cleifion sydd â diabetes math 2 i leihau lefel eu glwcos gwaed.

Cafodd cyfres o ffilmiau byrion eu ‘rhagnodi’ i bobl a oedd newydd gael diagnosis o ddiabetes math 2, ochr yn ochr â thriniaethau safonol, a hynny gan feddyg teulu neu nyrs practis mewn dau bractis meddyg teulu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Roeddent yn cynnwys teitlau fel ‘What is diabetes?’; ‘What can I eat?’; ‘Diabetes and weight’; ‘Looking after your feet’; ‘Stopping smoking’; a ‘Medication and monitoring’.

Ar ôl dim ond 3 mis, dangosodd profion rheolaidd welliant arwyddocaol yn glinigol o ran HbA1c – marciwr sefydledig ar gyfer rheoli diabetes. Ar y llaw arall, ni welwyd gostyngiad o ran HbA1c yn y rhai nad oeddent wedi gwylio’r ffilmiau.

Dywedodd sefydlydd yr astudiaeth, Dr Sam Rice, Meddyg Ymgynghorol ac Endocrinolegydd yn Ysbyty Tywysog Philip, a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae presgripsiynau digidol yn annog pobl i gyrchu gwybodaeth iechyd arbenigol, cyngor ymarferol a chefnogaeth emosiynol o gysur eu cartref eu hunain”.

“Gall cleifion a gofalwyr wylio pob ffilm ysgogiadol gynifer o weithiau ag sy’n ofynnol ac, yn hollbwysig, ar adeg pan fo’r unigolyn yn wynebu her iechyd newydd,” meddai.

Ychwanegodd Dr Rice, “Gyda hunanreoli gan y claf yn cael ei gydnabod fel triniaeth gynyddol bwysig, mae’n galonogol gweld bod yr ateb cost isel a phosibl hwn yn cyrraedd llawer mwy o gleifion nag a fyddai’r achos fel arall.

“Trwy ragor o ymchwil, efallai y byddwn hyd yn oed yn gweld bod llwyddiant y broses o wylio ffilm yn dod yn gam i hwyluso ac annog pobl sy’n byw â chlefyd cronig i fynychu rhaglenni addysgol mwy strwythuredig.”

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan Brifysgol Abertawe, a hynny ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cafodd ei chefnogi hefyd gan raglen Hyrwyddwyr Clinigol Diabetes UK.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page