Côr meibion yn helpu i godi dros £4,000 ar gyfer uned ddydd cemotherapi

Mae Jayne Phillips wedi cael cefnogaeth Côr Meibion Hendy-gwyn ar Daf i godi £4,378.90 ar gyfer yr uned ddydd cemotherapi yn Ysbyty Glangwili.

 

Codwyd yr arian drwy deithiau beics noddedig, te prynhawn ac arwerthiant elusen tei du fel diolch am y gofal a gafodd Jayne, gwraig i aelod o’r côr, fel rhan o’i thriniaeth, ar ôl cael diagnosis o ganser y fron yn 2019.

 

Dywedodd Jayne “Yn dilyn fy nhriniaeth, fe wnaeth fy ngŵr, Nigel, ac aelodau o Gôr Meibion Hendy-gwyn fy helpu i godi arian ar gyfer yr uned i roi rhywbeth yn ôl ar gyfer fy ngofal a thriniaeth anhygoel.

 

“Diolch i bawb a’n cefnogodd i gyrraedd y rhodd wych hon.”

 

Dywedodd Gina Beard, Prif Nyrs Ganser: “Am swm anhygoel o arian! Rydym mor ddiolchgar pan fydd y cyhoedd yn dewis cefnogi elusen ein bwrdd iechyd ac felly’r gwasanaethau sy’n darparu triniaethau canser. Gallwn ddefnyddio’r arian i gefnogi profiad gwell i gleifion.

 

“Mae’r arian a godir fel hyn yn cefnogi adnoddau fel llyfrau defnyddiol a therapi chwarae i blant pobl sy’n mynd drwy driniaeth canser, a gwelliannau yn amgylchedd yr uned sy’n ei wneud yn lle mwy cyfforddus i fynychu; ni fyddai pob un o’r rhain yn bosibl heb godwyr arian anhygoel.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym eisiau dweud diolch enfawr i Jayne a Chôr Meibion Hendy-gwyn ar Daf am eu rhodd hael.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page