Côr meibion yn helpu i godi dros £4,000 ar gyfer uned ddydd cemotherapi

Mae Jayne Phillips wedi cael cefnogaeth Côr Meibion Hendy-gwyn ar Daf i godi £4,378.90 ar gyfer yr uned ddydd cemotherapi yn Ysbyty Glangwili.

 

Codwyd yr arian drwy deithiau beics noddedig, te prynhawn ac arwerthiant elusen tei du fel diolch am y gofal a gafodd Jayne, gwraig i aelod o’r côr, fel rhan o’i thriniaeth, ar ôl cael diagnosis o ganser y fron yn 2019.

 

Dywedodd Jayne “Yn dilyn fy nhriniaeth, fe wnaeth fy ngŵr, Nigel, ac aelodau o Gôr Meibion Hendy-gwyn fy helpu i godi arian ar gyfer yr uned i roi rhywbeth yn ôl ar gyfer fy ngofal a thriniaeth anhygoel.

 

“Diolch i bawb a’n cefnogodd i gyrraedd y rhodd wych hon.”

 

Dywedodd Gina Beard, Prif Nyrs Ganser: “Am swm anhygoel o arian! Rydym mor ddiolchgar pan fydd y cyhoedd yn dewis cefnogi elusen ein bwrdd iechyd ac felly’r gwasanaethau sy’n darparu triniaethau canser. Gallwn ddefnyddio’r arian i gefnogi profiad gwell i gleifion.

 

“Mae’r arian a godir fel hyn yn cefnogi adnoddau fel llyfrau defnyddiol a therapi chwarae i blant pobl sy’n mynd drwy driniaeth canser, a gwelliannau yn amgylchedd yr uned sy’n ei wneud yn lle mwy cyfforddus i fynychu; ni fyddai pob un o’r rhain yn bosibl heb godwyr arian anhygoel.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym eisiau dweud diolch enfawr i Jayne a Chôr Meibion Hendy-gwyn ar Daf am eu rhodd hael.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: