Hyrwyddo Gyrfaoedd y Cyngor i fyfyrwyr yng ngweithdy ‘Darganfod eich Dyfodol’

Ymunodd dros 90 o fyfyrwyr Ysgol Addysg Prifysgol Aberystwyth â staff y Cyngor ar gyfer diwrnod ‘Darganfod eich Dyfodol’ a gynhaliwyd yn y Brifysgol ar 26 Ebrill 2023.

 

Bu cynrychiolwyr o’r Cyngor yn cyflwyno gweithdai ar yrfaoedd ym maes Addysgu, y Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Troseddwyr Ifanc, Gwaith Ieuenctid, Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli.

 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth. Dywedodd: “Mae’n gadarnhaol iawn gweld ein perthynas gyda Phrifysgol Aberystwyth yn parhau i ffynnu. Byddwn yn ceisio datblygu cydweithio â’r Brifysgol ymhellach a sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r cyfleoedd gyrfa gwych sydd ar gael iddynt o fewn y Cyngor.”

 

Geraint Edwards yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl a Threfniadaeth. Dywedodd: “Mae hon yn enghraifft o gydweithio gwych rhwng y Cyngor a’r Brifysgol. Mae’r Cyngor am ddenu a chadw’r dalent sydd gan y myfyrwyr hyn i’w cynnig i Geredigion. Ein nod yw dangos y cyfleodd gyrfa sydd ar gael a gadael i fyfyrwyr glywed gan ein harbenigwyr am y gwaith o ddydd i ddydd sy’n gysylltiedig â’r gyrfaoedd hyn.”

 

Dywedodd Debbie Ayriss, Rheolwr Dysgu a Datblygu: “Roedd y myfyrwyr yn wych i weithio â nhw a’r adborth a gawsom yw bod y digwyddiad hwn wedi agor eu llygaid i fathau o swyddi nad oeddent yn ymwybodol ohonynt. Cawsom lawer o ddiddordeb mewn cyfleodd gwirfoddoli ac mae’n wych bod cymaint o fyfyrwyr yn sylweddoli sut y gall gwirfoddoli eu helpu ar eu llwybr gyrfa.”

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa gyda’r Cyngor, cymerwch olwg ar ein gwefan Gyrfaoedd: careers.ceredigion.gov.uk/cy/

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page