Hyrwyddo Gyrfaoedd y Cyngor i fyfyrwyr yng ngweithdy ‘Darganfod eich Dyfodol’

Ymunodd dros 90 o fyfyrwyr Ysgol Addysg Prifysgol Aberystwyth â staff y Cyngor ar gyfer diwrnod ‘Darganfod eich Dyfodol’ a gynhaliwyd yn y Brifysgol ar 26 Ebrill 2023.

 

Bu cynrychiolwyr o’r Cyngor yn cyflwyno gweithdai ar yrfaoedd ym maes Addysgu, y Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Troseddwyr Ifanc, Gwaith Ieuenctid, Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli.

 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth. Dywedodd: “Mae’n gadarnhaol iawn gweld ein perthynas gyda Phrifysgol Aberystwyth yn parhau i ffynnu. Byddwn yn ceisio datblygu cydweithio â’r Brifysgol ymhellach a sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r cyfleoedd gyrfa gwych sydd ar gael iddynt o fewn y Cyngor.”

 

Geraint Edwards yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl a Threfniadaeth. Dywedodd: “Mae hon yn enghraifft o gydweithio gwych rhwng y Cyngor a’r Brifysgol. Mae’r Cyngor am ddenu a chadw’r dalent sydd gan y myfyrwyr hyn i’w cynnig i Geredigion. Ein nod yw dangos y cyfleodd gyrfa sydd ar gael a gadael i fyfyrwyr glywed gan ein harbenigwyr am y gwaith o ddydd i ddydd sy’n gysylltiedig â’r gyrfaoedd hyn.”

 

Dywedodd Debbie Ayriss, Rheolwr Dysgu a Datblygu: “Roedd y myfyrwyr yn wych i weithio â nhw a’r adborth a gawsom yw bod y digwyddiad hwn wedi agor eu llygaid i fathau o swyddi nad oeddent yn ymwybodol ohonynt. Cawsom lawer o ddiddordeb mewn cyfleodd gwirfoddoli ac mae’n wych bod cymaint o fyfyrwyr yn sylweddoli sut y gall gwirfoddoli eu helpu ar eu llwybr gyrfa.”

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa gyda’r Cyngor, cymerwch olwg ar ein gwefan Gyrfaoedd: careers.ceredigion.gov.uk/cy/

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: