Teuluoedd Sir Gâr yn gallu trefnu cael casgliadau ailgylchu cewynnau

BELLACH gall teuluoedd yn Sir Gâr drefnu i gael cewynnau plant wedi’u casglu bob pythefnos am ddim.

Mae Cyngor Sir Gâr yn lansio gwasanaeth casglu newydd fel y gall aelwydydd ailgylchu eu cewynnau yn hytrach na’u rhoi gyda’u gwastraff bagiau du.

Mae’r cyngor eisoes yn darparu’r bagiau porffor ar gyfer casglu gwastraff hylendid, a bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei ymestyn i gynnwys cewynnau plant o 27 Mehefin.

Gall rhieni yn awr drefnu ar wefan y cyngor eu bod yn cael y casgliad cewynnau newydd, ewch i sirgar.llyw.cymru/ailgylchu a chlicio ar hylendid a gwastraff cewynnau. Pan fyddant wedi cofrestru bydd aelwydydd yn cael bagiau porffor, diwrnod casglu a chalendr.

Bydd y gwasanaeth casglu yn cymryd lle’r gwasanaeth eithrio bagiau du ar gyfer aelwydydd sydd â phlant mewn cewynnau, lle cânt lwfans bagiau du ychwanegol.

Nid yn unig y bydd yn atal y math hwn o wastraff rhag mynd i safle tirlenwi, ond bydd hefyd yn helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu’r cyngor.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith, y Cynghorydd Edward Thomas: “Yn fy rôl newydd fel aelod cabinet dros wastraff, rwy’n falch iawn mai un o’r gwasanaethau newydd cyntaf sy’n cael eu darparu yw casgliadau cewynnau i deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i leihau nifer y bagiau du mae pobl yn eu rhoi allan i’w casglu, ond yn ffordd gwell o lawer o waredu cewynnau ac yn atal y gwastraff rhag cyrraedd safleoedd tirlenwi.”

Ailgylchu cewynnau yw un o nifer o newidiadau mae’r cyngor yn eu gwneud i’w wasanaethau gwastraff dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn cyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025.

“Mae pobl ein sir yn dweud wrthon ni’n gyson eu bod am ailgylchu rhagor, ac mae llawer mwy gallwn ni i gyd ei wneud i leihau ein gwastraff bagiau du,” meddai’r Cynghorydd Thomas.

“Byddwn ni’n cyflwyno casgliadau gwydr yn yr hydref, ynghyd â chasglu bagiau glas yn wythnosol. Yna, yn 2024 byddwn yn gwneud newidiadau pellach fel y gall aelwydydd ailgylchu hyd yn oed mwy, fel tecstilau, batris, a dyfeisiau bach a ddefnyddir yn y cartref.

“Hoffwn ddiolch i’n holl drigolion am barhau i wneud y peth iawn ac am wneud eu rhan dros yr amgylchedd, drwy ddidoli ac ailgylchu eu gwastraff. Mae’n gwneud gwahaniaeth mawr, a bydd casgliadau cewynnau a newidiadau eraill yn helpu trigolion i ailgylchu hyd yn oed mwy.”

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: