Trwyddedu Bridio Cŵn yn Sir Gaerfyrddin – ymgynghoriad nawr ar agor

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i gael barn trigolion a rhanddeiliaid allweddol ar ei swyddogaeth trwyddedu bridio cŵn.

Cliciwch yma i gael mynediad i’r Ymgynghoriad ar Drwyddedu Bridio Cŵn yn Sir Gaerfyrddin

Mae Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd y Cyngor wedi llunio Grŵp Gorchwyl a Gorffen i adolygu swyddogaeth trwyddedu bridio cŵn tîm Iechyd Anifeiliaid y Gwasanaeth Materion Defnyddwyr a Busnes.

Nod yr adolygiad yw asesu a yw’r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau yn ddigon cadarn a chyson, yn gydlynol, yn darparu canlyniadau mesuradwy, yn rhoi gwerth am arian, ac archwilio cyfleoedd i wella.

Mae’r Ymgynghoriad ar agor tan ddydd Mawrth, 15 Mai 2024, a bydd sylwadau trigolion a rhanddeiliaid Sir Gaerfyrddin yn cael eu bwydo’n ôl i Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Craffu i’w hystyried ac i lunio rhan o’r adolygiad.

Ar ôl cwblhau’r adolygiad, bydd adroddiad terfynol, a fydd yn cynnwys argymhellion i’r Cabinet, yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd yn ddiweddarach eleni.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page