Menai Suspension Bridge update 09/11/2022

The list of frequently asked questions relating to the closure of the Menai Suspension Bridge to traffic has been updated.

The update includes news about free travel for 16+ students at Coleg Llandrillo Menai, support for local businesses and the latest regarding access to the bridge for emergency services vehicles.

Traffic Wales will continue to provide regular updates on Twitter and on their website.

Frequently Asked Questions are kept updated here.

Diweddariad ar Bont Menai 09/11/2022.

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi’i diweddaru ac mae ar gael.

Mae’r diweddariad yn cynnwys newyddion am deithio am ddim i fyfyrwyr 16+ yng Ngholeg Llandrillo Menai, cefnogaeth i fusnesau lleol a’r diweddaraf am fynediad i’r bont ar gyfer cerbydau gwasanaethau brys.

Bydd Traffig Cymru yn parhau i ddarparu diweddariadau rheolaidd ar Twitter ac ar eu gwefan.

Mae Cwestiynau Cyffredin yn cael eu diweddaru yma.

Manylion Cyswllt

You cannot copy any content of this page