Mae Taith Tractor yn codi dros £2,000 ar gyfer y Gronfa Dymuniadau

 

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

 

.

 

 

Mae’r Gronfa Dymuniadau yn apêl sy’n cael ei rhedeg gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae’r apêl yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd ac sy’n bygwth bywyd a’u teuluoedd wneud eiliadau hudolus y gellir eu cofio am byth.

 

Cynhaliwyd y daith tractorau ar 17 Rhagfyr 2023 ar draws Cwm Gwendraeth.

Yn y llun uchod: Rachel Griffiths, HCSW; Anwen Davies; Nigel Davies; Rachel Brown, Arbenigwr Chwarae Gofal Lliniarol Pediatrig; a Rebecca Treharne, Cynorthwyydd Chwarae Iechyd

 

Dywedodd Nigel Davies ac Anwen Davies, trefnwyr y digwyddiad: “Cawsom ddiwrnod ardderchog, daeth cymaint i’n cefnogi, roedd yn llethol. Cawsom lawer o hwyl ac roedd gweld wynebau’r plant i gyd yn rhoi boddhad mawr.”

 

Dywedodd Rachel Brown, Arbenigwr Chwarae Gofal Lliniarol Pediatrig, “Da iawn i Anwen, Nigel a’r tîm ar daith tractor llwyddiannus. Diolch yn fawr am ddewis cefnogi’r Gronfa Dymuniadau a chodi swm gwych. Bydd yr arian yn ein helpu i barhau i roi’r cyfle i’r teuluoedd rydyn ni’n eu cefnogi gwneud atgofion hudolus gyda’n gilydd.”

 

Dywedodd Nicola Llewellyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Dymuniadau, ewch i:

https://elusennauiechydhyweldda.gig.cymru/ymgyrchoedd-a-digwyddiadau/y-gronfa-dymuniadau/

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page