Elusen yn ariannu offer newydd ar gyfer cleifion lymffoedema

Diolch i roddion hael, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda – elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Hywel Dda – wedi ariannu offer newydd gwerth £14,850 sy’n darparu un o’r triniaethau mwyaf effeithiol ar gyfer lymffoedema.

Mae lymffoedema yn gyflwr gydol oes a all effeithio ar bob oed. Mae’r achosion yn niferus, ond maent yn cynnwys triniaethau canser, anaf, a gordewdra, sy’n achosi hylif i gasglu yn y croen. Gall y chwydd cronig hwn fod yn boenus ac arwain at golli symudiad.

Yn y llun, o’r chwith i’r dde, gyda pheiriant LymphaTouch, aelodau o Dîm Ceredigion Emma Driscoll, Arweinydd Clinigol; Andrea Graham, Arweinydd Gwasanaeth; a Gwawr Ward, Addysgwr Clinigol – Lymffoedema.

Yn flaenorol, dim ond un peiriant LymphaTouch oedd gan wasanaeth lymffoedema Hywel Dda. Mae’r cyllid elusennol wedi talu am dri pheiriant LymphaTouch newydd a chyfoes, sy’n golygu bod y dechnoleg ddiweddaraf bellach ar gael ar draws rhanbarth Hywel Dda i gyd.

Dywedodd Andrea Graham, Arweinydd Gwasanaeth Lymffoedema’r bwrdd iechyd: “Rydym yn hynod ddiolchgar bod rhoddion gan y cyhoedd wedi ein galluogi i brynu’r tri pheiriant Lymffoedema.

“Mae’r offer hwn yn darparu’r dechnoleg ddiweddaraf sy’n galluogi’r therapydd i weithio’n fwy effeithlon a’r claf i gyflawni canlyniadau pendant yn gyflymach.

“Mae’r peiriannau’n gweithio trwy roi pwysau negyddol ar y croen. Maent yn gludadwy ac felly’n haws i staff eu defnyddio ac yn fwy abl i gael mynediad at rannau o’r corff yr effeithir arnynt.

“Mae argaeledd y dechnoleg hon ym mhob un o’n siroedd yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth teg a gwell i gleifion ar draws rhanbarth Hywel Dda.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page