Peiriannau Parcio – newidiadau o ran darnau £1

O 1 Hydref, ni fydd peiriannau talu ac arddangos ym meysydd parcio Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn yr hen ddarnau £1.

Mae arwyddion yn cael eu gosod ar yr holl beiriannau i roi gwybod i ymwelwyr ynghylch y newid, wrth i’r hen ddarn £1 ddod i ben.

Cyflwynodd y Mint Brenhinol y darnau 12 ochr newydd ym mis Mawrth ond mae peiriannau talu ac arddangos y Cyngor wedi parhau i dderbyn yr hen ddarnau crwn ers hynny.

Bydd y Cyngor yn diweddaru’r bocsys arian yn y peiriannau o ddechrau mis Hydref ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: “Rydym wedi caniatáu ychydig o fisoedd o ewyllys da tra oedd yr hen ddarnau £1 yn dal i gylchredeg ond bellach mae’n rhaid i ni ddiweddaru’n peiriannau i dderbyn y darnau punt newydd yn unig. Rydym eisoes wedi gosod arwyddion i roi gwybod i yrwyr felly gobeithio na fydd y newid yn achosi gormod o anghyfleustra ym mis Hydref.”

Mae’r incwm o feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor yn cefnogi cynlluniau parcio a thrafnidiaeth ledled y sir.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn darparu dros 15,000 o lefydd am ddim bob blwyddyn fel rhan o’r ymdrechion i gefnogi masnach yng nghanol y trefi

Gall siambrau masnach canol tref a thimau gwella busnes ledled prif drefi’r sir wneud cais am i’r Cyngor gael gwared ar y ffioedd parcio hyd at bum gwaith y flwyddyn a hynny fel rhan o’u hymgyrchoedd a’u digwyddiadau.

Yn ogystal, cynigir parcio am ddim ym maes parcio Coleshill, Llanelli sy’n agos at ganol y dref, bob penwythnos.

Ewch i www.sirgar.llyw.cymru i ddod o hyd i feysydd parcio Cyngor Sir Caerfyrddin ac i gael gwybodaeth ynghylch prisiau parcio.

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: