Sioe gŵn yn codi dros £1200 ar gyfer Uned Ddydd Cemotherapi Glangwili

TREFNODD Paul Stevens a Rebecca Woods Sioe Gŵn Elusennol y Garreg Las i
godi arian ar gyfer yr Uned Ddydd Cemotherapi yn Ysbyty Glangwili.

Cynhaliwyd y Sioe Daeargwn, Cwn Potsiwr, Chwippet a Chŵn Teuluol yn Sir
Benfro ar 8 Mai 2022, ac roedd yn llwyddiant ysgubol, gan godi dros
£1,200.

Dywedodd Paul: “Fe wnaethon ni gynnal y sioe gŵn er budd yr Uned,
sy’n agos iawn at ein calonnau. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn a
gobeithio y bydd yn tyfu ac yn gwella bob blwyddyn. Rydyn ni’n
gobeithio y bydd yr arian rydyn ni wedi’i godi yn helpu’r elusen.”

Meddai Gina Beard, Prif Nyrs Ganser: “Am swm anhygoel o arian! Rydym
mor ddiolchgar ac yn ddiolchgar pan fydd y cyhoedd yn dewis cefnogi
elusen ein bwrdd iechyd ac felly’r gwasanaethau sy’n darparu
triniaethau canser.

“Mae’r arian a godir fel hyn yn cefnogi adnoddau fel llyfrau
defnyddiol a therapi chwarae i blant pobl sy’n cael triniaeth canser,
gwelliannau yn amgylchedd yr uned sy’n ei wneud yn lle mwy cyfforddus
i fynychu, a phrosiectau peilot fel y Prosiect CaPS sy’n darparu
gwasanaethau seicolegol. cymorth i bobl yr effeithir arnynt gan ganser
a’u gofalwyr a’u perthnasau. Ni fyddai’r rhain i gyd yn bosibl heb
godwyr arian anhygoel – gobeithio y cawsoch chi i gyd hwyl yn y sioe
gŵn hefyd!”

Ychwanegodd Nicola Llewellyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen
swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein
cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r
hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod
ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page