Llywodraeth Lafur yn llusgo’i thraed dros lygredd aer

Mae’r Llywodraeth Lafur yn llusgo ei thraed ynghylch gwella’r aer a anadlwn, yn ôl honiad yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas.

 Mae cyfres o gwestiynau gan Blaid Cymru wedi datgelu fod y Llywodraeth Lafur yn cymryd ei hamser dros fframwaith am barth aer glân i Gymru.

 Mae ansawdd aer yn bwnc a ddatganolwyd. Fis diwethaf, beirniadwyd Llywodraeth Cymru gan y grŵp amgylcheddol ClientEarth am ‘gynlluniau annigonol’ a diffyg ‘camau pendant’ i fynd i’r afael â llygredd aer.

 Mae Client Earth yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn Llywodraeth y DG dros lygredd aer.

Meddai AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas

 “Mae’n siomedig fod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn llusgo’i thraed dros lygredd aer. Efallai na fydd ymgynghoriad ar unrhyw fframwaith am barth aer glân i Gymru yn digwydd tan ddiwedd Ebrill y flwyddyn nesaf.

 “Yn gynharach eleni, pleidleisiodd y Llywodraeth Llafur yn erbyn tri o welliannau Plaid Cymru i Fil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) i fynd i’r afael â llygredd aer, gan gynnwys creu strategaeth genedlaethol ar lygredd aer, cyhoeddi canllawiau i fyrddau iechyd lleol ar rybuddio trigolion am lefelau llygredd uchel, a chyhoeddi canllawiau i gynghorau lleol ar fonitro llygredd aer y tu allan i ysgolion a llwybrau teithio llesol.

“Mae Plaid Cymru hefyd wedi ymgyrchu i sicrhau fod gorsaf bŵer Aberddawan yn gostwng allyriadau anghyfreithlon a chael ymrwymiad cyfreithiol ar Ysgrifenyddion Cabinet Llafur ym Mae Caerdydd i gynhyrchu strategaeth i Gymru er mwyn lleihau llygredd aer.

 “Llygredd aer yw’r ail achos uchaf o farwolaeth gynnar wedi smygu, ac mae’n lladd 2,400 o bobl cyn eu hamser bob blwyddyn yng Nghymru. Mae hyn yn cyfrif am 6% o’r holl farwolaethau cynnar, sy’n golygu mai llygredd aer yw un o’r argyfyngau iechyd cyhoeddus mwyaf a wynebwn.

“Mae ymchwil o UDA wedi dangos y gall byw mewn ardal lle mae llygredd aer yn uchel gynyddu eich perygl o gael canser o 10% a dengys ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru ei hun gysylltiad clir rhwng ansawdd gwael yr aer a thlodi ac amddifadedd.

“Gallai Brexit caled gan y Torïaid a’r DUP weld dileu targedau llygredd aer a llygru’r aer yn waeth, gan mai o’r Undeb Ewropeaidd y daw llawer o’n deddfwriaeth.

“Llygredd aer yw un o’r problemau iechyd cyhoeddus sy’n ein hwynebu ni a’n cymunedau. Bu ymateb y Llywodraeth Lafur hyd yma yn swrth a thruenus.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page