Elusen y GIG yn ariannu technoleg newydd ar gyfer Ysbyty Bronglais i helpu i frwydro yn erbyn clefyd yr afu

Diolch i’ch rhoddion hael, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda – elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – wedi ariannu sganiwr ffeibr newydd gwerth dros £80,000 ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Bronglais i helpu i wneud diagnosis a rheoli clefyd yr afu.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

Mae sganiwr ffeibr yn beiriant uwchsain arbenigol ar gyfer yr afu/iau sy’n mesur ffibrosis (creithiau) a steatosis (newid brasterog) yn yr afu/iau. Mae’n brawf anfewnwthiol sy’n graddoli difrifoldeb clefyd yr afu claf ac yn cefnogi rheoli cyflyrau mewn cleifion â chlefyd cronig yr afu.

Bydd y sganiwr ffibr newydd o’r radd flaenaf yn darparu’r dechnoleg ddiweddaraf i gleifion ym Mronglais. Mae’r peiriant yn symudol a gellir mynd ag ef i’r gymuned i glinigau camddefnyddio sylweddau, clinigau meddygon teulu a chartrefi cleifion; mae ganddo hefyd nodweddion uwch ac offer diagnostig a all gyflymu diagnosis clefyd yr afu.

 

Yn y llun, o’r chwith i’r dde, gyda’r sganiwr ffeibr: Rhian Jones, Nyrs Cyswllt Alcohol; Zoe Merritt, Nyrs Cyswllt Alcohol Golau Glas; Donna Blinston, Uwch Ymarferydd Nyrsio Hepatoleg

Dywedodd Donna Blinston, Uwch Ymarferydd Nyrsio Hepatoleg: “Mae clefyd yr afu yn bennaf yn glefyd anweledig nes iddo ddod yn fwy datblygedig, ac os na chaiff ei ddiagnosio a heb ei drin, mae cleifion yn mynd ymlaen i ddatblygu sirosis yr afu na ellir ei wrthdroi.

“Bydd y sganiwr ffibr newydd o fudd mawr i gleifion yn nalgylch Bronglais, gan sicrhau eu bod yn elwa ar y dechnoleg ddiweddaraf ac yn gallu cael sganiau amserol mewn lleoliadau lleol.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page