Arwerthiant cacennau yn codi £1,000 i wasanaeth canser y pen a’r gwddf yn Sir Gaerfyrddin

Mae Nicola Martin-Davies a’i chydweithwyr yn Ysgol Penygroes wedi codi £1,000 ar gyfer Gwasanaeth Canser y Pen a’r Gwddf yn Ysbyty Glangwili.

 

Yn ddiweddar, derbyniodd Nicola, cynorthwyydd addysgu, ofal eithriadol gan dîm Gwasanaeth Canser y Pen a’r Gwddf.

 

Yn ystod tymor yr haf ysgol 2022, penderfynodd staff Ysgol Penygroes godi arian ar gyfer y gwasanaeth drwy bobi a gwerthu cacennau.

 

Dywedodd Nicola: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi codi £1,000, er nad oeddwn yn gallu bwyta cacen ar y pryd.”

 

Dywedodd Anwen Butten, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf: “Hoffai Tîm Canser y Pen a’r Gwddf Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ddiolch o galon i Nicola a’i chydweithwyr.

 

“Bydd y rhoddion hael hyn yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu fel arfer i gleifion canser y pen a’r gwddf a’u teuluoedd cyn ac ar ol triniaeth, yn ystod eu hadferiad ac adsefydlu hirdymor, a darparu cymorth i’n cleifion lliniarol.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Yn y llun (o’r chwith i’r dde): Anwen Butten, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf; Claire Rumble, Swyddog Codi Arian; Mr Vinod Prabhu, Ymgynghorydd ENT/Llawfeddyg Pen a Gwddf; Nicola Martin-Davies; Hayley Owen, Cynorthwyydd Cefnogi Gwasanaeth Pen a Gwddf Macmillan ac Alis Evans, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Pen a’r Gwddf.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page