Cit newydd ar gyfer Uned Gofal Arbennig Babanod Ysbyty Glangwili, diolch i roddion

Yn y llun chwith-dde: Rhian Cussons, Myfyriwr; Mari Llywellyn-Jones, Nyrs Gofrestredig; Sophie Leeds, Myfyriwr

 

Mae rhoddion lleol wedi galluogi Elusennau Iechyd Hywel Dda i brynu darn gwych o git ar gyfer yr Uned Gofal Arbennig Babanod yn Ysbyty Glangwili i helpu i leoli gwythiennau mewn babanod.

Mae dyfais Astodia yn defnyddio golau isgoch i amlygu canol y wythïen, gan ddangos i’r meddygon a’r nyrsys ble i osod a chyfarwyddo’r nodwydd wrth gymryd gwaed neu osod caniwla.

Dywedodd Sandra Pegram, Rheolwr yr Uned: “Mae hwn yn ddarn mor fuddiol o offer ar gyfer yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod.

“Mae gwythiennau babanod yn aml naill ai’n fach neu’n ddwfn, gan atal gweithwyr iechyd proffesiynol rhag dod o hyd i safle yn hawdd ac yn gyflym. Pan fydd babanod yn cael profion gwaed a chanwleiddio, mae’r pecyn hwn yn gwella profiad y babi a’r rhieni trwy leihau’r angen am fwy nag un ymgais.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page