Cyfarwyddwr newydd yn ymuno â’r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 27 Tachwedd, croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru Ben Lewis fel y Cyfarwyddwr newydd.

Mae Ben yn ymuno o Brifysgol Caerdydd lle bu’n Gyfarwyddwr Bywyd Myfyrwyr. Mae’n olynu Louise Casella a ymddeolodd ym mis Mehefin.

David Price oedd Cyfarwyddwr Dros Dro y Brifysgol Agored yng Nghymru hyd nes i Ben gyrraedd.

Dywedodd Ben Lewis:

“Mae’r Brifysgol Agored yn gyfystyr â’r syniad o ddysgu gydol oes. Wrth ei gwraidd mae’r gred y dylai addysg fod ar gael i bobl ble bynnag y bônt, a beth bynnag fo’u hamgylchiadau. Mae’n amser cyffrous i ymuno â’r brifysgol ho.n – mae niferoedd ein myfyrwyr yn uwch nag erioed, ac mae’r llywodraeth a’r llunwyr polisi’n cydnabod gwerth addysg uwch hyblyg rhan-amser.

“Diolch i David Price am ei stiwardiaeth yn ystod y cyfnod interim, ac am y croeso yr wyf wedi derbyn gan gydweithwyr, myfyrwyr a rhanddeiliaid. Mae’n fraint cael ymuno â’r tîm hwn, ac edrychaf ymlaen at chwarae fy rhan yn y camau nesaf yn nyfodol y brifysgol.”

Ychwanegodd Llywydd Cymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored (OUSA), Margaret Greenaway o Abertawe:

“Rydyn ni eisiau i fyfyrwyr gael dweud eu dweud am sut mae eu prifysgol nhw’n cael ei rhedeg, waeth beth fo’u cefndir neu ble maen nhw’n byw. Rydym yn falch o’r berthynas gadarnhaol sydd gan OUSA â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, ac rydym yn siŵr y bydd hyn yn parhau yn ystod cyfnod Ben fel Cyfarwyddwr. Croeso mawr iddo i deulu’r Brifysgol Agored!”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page