Digwyddiad Dathlu Mwy na Geiriau

Cyrhaeddodd Cyngor Sir Gâr restr fer yng ngwobrau Dathlu ‘Mwy na Geiriau 2017’ am y gwasanaeth Gymraeg a ddarperir gan Dewis Sir Gâr.

Mae’r gwasanaeth ar gyfer defnyddwyr bregus yn cael ei ddarparu yn Gymraeg heb fod y defnyddiwr yn gorfod gofyn amdano.

Mae’r gwobrau cenedlaethol yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg ym maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol a’r gwaith eithriadol sy’n cael ei gyflawni gan unigolion a thimau.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth arbennig i Linell Ofal a Dewis Sir Gâr am ddarparu’r cynnig rhagweithiol o ran yr iaith. Dewis Sir Gâr yw’r prif bwynt mynediad ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chymorth ar faterion yn ymwneud â gofal cymdeithasol ar draws y sir.

Cyngor Sir Gâr yw’r unig ganolfan monitro larwm sy’n gweithio ochor yn ochor gyda gweithwyr proffesiynol iechyd o sefydliadau megis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos gan ddarparu dewis iaith gan staff cymwysedig. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi chwe awdurdod lleol arall yng Nghymru.

Mae’r staff yn canolbwyntio ar y cynnig rhagweithiol sy’n galluogi unrhyw ddefnyddiwr o’r gwasanaeth sy’n ffonio’r llinell i dderbyn gwasanaeth a thrafod eu manylion personol yn eu hiaith o’u dewis heb iddynt orfod gofyn amdano.

Gyda chanran uchel o boblogaeth Sir Gâr yn siarad Cymraeg, mae’r gwasanaeth wedi sicrhau bod rhwng 65 i 85% o’r staff ar unrhyw ddyletswydd yn gallu siarad Cymraeg.

Cewch mwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma

Dywedodd yr aelod o’r bwrdd dros ofal cymdeithasol ac iechyd y Cynghorydd Jane Tremlett: “Rwyf wrth fy modd bod Llinell Ofal Cyngor Sir Caerfyrddin a Dewis Sir Gâr wedi cael eu canmol am eu gwaith arloesol. Maen nhw’n galluogi defnyddwyr eu gwasanaethau i gael cymorth a chyngor trwy gyfrwng y Gymraeg heb orfod gofyn.”

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: