Diweddariad ar ddigwyddiad Llywodraethu Gwybodaeth gan unigolyn

Ym mis Gorffennaf 2016 ysgrifennodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at nifer o gleifion yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth, wedi i ymchwiliad mewnol ddarganfod bod cyn aelod o staff wedi edrych ar gofnodion ysbyty electronig mewn modd amhriodol.

Diswyddwyd yr unigolyn, a oedd yn nyrs, am dorri cyfrinachedd claf a gweithredu y tu allan i’w god ymddygiad proffesiynol ei hun yn ogystal â pholisïau’r Bwrdd Iechyd ar ddiogelu data a llywodraethu gwybodaeth. Yn ogystal, cyfeiriwyd y sefyllfa gan y Bwrdd Iechyd at y Comisiynydd Gwybodaeth i’w ymchwilio’n annibynnol.

Heddiw death yr achos i ben yn Llysoedd Barn Llanelli. Plediodd yr unigolyn yn euog dan Adran 55 y Ddeddf Diogelu Data 1998 i feddiannu gwybodaeth bersonnol heb ganiatâd y rheolwr data, a chafodd ddirwy am y weithred hon.

Dywedodd y Prif Weithredwr Steve Moore: “Rydym yn fodlon bod y Comisiynydd Gwybodaeth a’r Llys wedi cymryd camau priodol yn erbyn yr unigolyn dan sylw. Nawr bod yr ymchwiliad wedi dod i ben byddwn yn ysgrifennu eto at bob claf a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y mater hwn i ymddiheuro ac i gynnig cefnogaeth bellach.

“Mae cyfrinachedd claf o’r pwys mwyaf i ni, ac ers y digwyddiad rydym wedi gosod cyfres o fesurau i gryfhau ein prosesau a gweithdrefnau llywodraethu gwybodaeth. Rydym yn gwybod bod hwn wedi bod yn achos trallodus i’r rhai hynny a effeithiwyd, a’n gobaith yw bod y camau a gymerwyd gennym yn dangos ein hymrwymiad parhaus i sicrhau ein bod yn atal rhywbeth tebyg rhag digwydd byth eto.”

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page