Elusen GIG yn ariannu Therapi Gwybyddol Ymddygiadol ar gyfer cleifion sy’n cael triniaeth gwrth-ganser sydd â symptomau menopos

Diolch i roddion hael, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi ariannu therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfer y rhai sy’n profi symptomau menopos wrth gael triniaeth gwrth-ganser ar gyfer canser y fron.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Therapi siarad yw therapi gwybyddol ymddygiadol a all helpu pobl i reoli eu symptomau trwy newid y ffordd y maent yn meddwl ac yn ymddwyn.

 

Gall symptomau menopos gynnwys gorbryder ac iselder, yn ogystal â symptomau seicolegol a ffisiolegol eraill fel pyliau o wres a chwysu yn y nos, problemau cysgu a blinder. Yn ystod y therapi, gall pobl ddysgu technegau gwahanol i’w helpu i reoli ac ymdopi â’r symptomau hyn.

 

Dywedodd Linsey Jones, Cydlynydd Oncoleg Acíwt Macmillan: “Rydym yn hynod ddiolchgar bod cronfeydd elusennol wedi caniatáu i ni gymryd rhan yn yr ymyriad therapi gwybyddol ymddygiadol.

 

“Bydd yr ymyriad o fudd i gleifion sy’n profi sgil-effeithiau annymunol o ganlyniad i’w triniaeth canser a hynny trwy eu cyflwyno i strategaethau hunanreoli, yn seiliedig ar dystiolaeth i fynd i’r afael â symptomau menopos.”

 

Dywedodd Sally-Ann Rolls, Nyrs Glinigol Arbenigol Oncoleg, Arweinydd Cwrs: “Mae’r cwrs hwn wedi newid bywydau rhai o’n cleifion yn llythrennol. Ni allem ddarparu’r lefel hon o gyfoethogiad heb y cronfeydd elusennol hael iawn a ddarparwyd.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau sydd y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a gawn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff y GIG yn lleol, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page