Cyfraniad i helpu banciau bwyd cymunedol

Mae banciau bwyd Ceredigion yn parhau i weld cynnydd mawr yn y galw a dim ond bron yn gallu ymdopi oherwydd haelioni rhoddion y cyhoedd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn rhoi cyfraniadau bwyd, ond mae rhai hefyd yn rhoi arian.

 

Mae’r rhoddion ariannol yn helpu i ychwanegu at gyflenwadau, yn enwedig cyflenwadau o gynnyrch ffres a pharseli bwyd. Mae hefyd angen arian i dalu am gostau tanwydd – er mwyn gwresogi adeiladau ac ar gyfer cerbydau, sy’n angenrheidiol wrth gasglu, ac weithiau dosbarthu, parseli bwyd.

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi gallu cyfrannu at y gwaith da hwn trwy ddosbarthu £30,000 o Gronfa Atal Digartrefedd Dewisol (a ddarperir gan Llywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol). Mae hyblygrwydd y cyllid a roddir i Awdurdodau Lleol wedi galluogi’r Cyngor i ddarparu cyfraniad ariannol at y banciau bwyd a sefydliadau eraill sy’n darparu prydau post am brisiau rhad neu am ddim yn y gymuned.

 

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu, a Diogelu’r Cyhoedd: “Mae’r gronfa hon yn bennaf i gefnogi pobl i allu talu eu gwariant cartref sylfaenol a lleihau’r risg o fynd yn ddigartref. Mae cefnogi banciau bwyd yn ffordd arall o gwtogi ar y biliau dyddiol mae pobl yn eu hwynebu yn y cyfnod anodd iawn hwn. Rwy’n falch iawn gweld yr arian hwn yn mynd at achos mor dda.”

 

Dywedodd cynrychiolydd ar ran Banc Bwyd Llambed: “Ar ran y nifer o bobl a theuluoedd sy’n derbyn cymorth, hoffai Banc Bwyd Llambed ddweud diolch. Mae yna alwadau cynyddol am gymorth gan bobl ar hyn o bryd. O ganlyniad i’ch haelioni chi ac eraill rydym yn gallu darparu cymorth ychwanegol i bobl yn yr ardal.”

 

Er eu bod yn gallu rheoli’r galwadau am fwyd, mae Banciau Bwyd yn nodi y gallent fanteisio ar ragor o wirfoddolwyr i helpu i sortio a dosbarthu’r bwyd. Os gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd, mae rhestr o’r holl fanciau bwyd yng Ngheredigion ar gael ar wefan Cyngor Sir Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth-ac-adnoddau-ar-gyfer-y-gymuned/banciau-bwyd-ceredigion/

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page