Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

Mae’r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.

 

Mae 97.2% o’r ymgeiswyr a safodd arholiadau CBAC wedi derbyn graddau A*-G; 68.6% wedi ennill graddau A*-C a 24.8% wedi ennill graddau A*-A.

 

Datganodd y Cynghorydd Wyn Thomas, yr Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am y Gwasanaeth Ysgolion: “Gall disgyblion Ceredigion ymfalchïo yn eu canlyniadau eto eleni. Mae ysgolion wedi, ac yn parhau i, wynebu amryw o heriau, felly mae cynnal safonau yn mynd yn fwyfwy anodd. Mae angen llongyfarch llywodraethwyr, arweinwyr ysgol, athrawon a chynorthwywyr ar eu gwaith caled, eu dygnwch a’u harbenigedd. Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb gyda’u dewisiadau am y dyfodol, pa bynnag lwybr byddwch yn ei ddilyn.”

 

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r ffigurau cymharol. Nid yw’r canlyniadau hyn yn cynnwys Bagloriaeth Cymru. Mae ffigurau Cymru yn cynnwys pob bwrdd arholi tra bod ffigurau Ceredigion yn cynnwys CBAC yn unig.

Ychwanegodd Clive Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion: “Hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion ar eu hymdrechion cydwybodol unwaith eto eleni. Braf iawn yw gweld canlyniadau mor gadarnhaol sy’n ffrwyth llafur cydweithio effeithiol rhwng pawb sy’n rhan o daith addysgol pob unigolyn. Mae gwaith diflino’r staff ar draws Ceredigion, cefnogaeth y rhieni/gwarcheidwaid a dyfalbarhad ein pobl ifanc i’w gydnabod a’i ddathlu.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page