Mae Cyn-filwr D-Day a chleient Delta CONNECT yn dathlu 100fed penblwydd

Mae Reginald Pye yn ddyn anghyffredin.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

Yn gyn-filwr o’r Ail Ryfel Byd a wasanaethodd yn y gweithrediad D-Day hanesyddol, mae’n symbol o wydnwch a dewrder, ac mae’n dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed.

Dathlodd Reggie, fel y mae’n cael ei adnabod yn annwyl, y garreg filltir gyda theulu a ffrindiau, a chafodd ymweliad annisgwyl gan Vicky Honeybun, aelod tîm rhagweithiol Llesiant Delta.

Roedd Vicky, sydd wedi mwynhau siarad â Reggie ar y ffôn fel rhan o’i alwadau rhagweithiol rheolaidd gyda gwasanaeth Delta CONNECT, eisiau nodi’r diwrnod arbennig.

Cyflwynodd hi gerdyn, cacen a balŵns i ddymuno penblwydd hapus i Reggie gan bawb yn Delta Wellbeing.

Dywedodd hi: “Wrth i mi gael fy nghroesawu i’w gartref, roedd Reggie wedi’i amgylchynu gan deulu a ffrindiau, ac roedd yr ystafell yn atseinio â chwerthin a chariad, yn llawn cardiau yn nodi ei fywyd rhyfeddol.”

“Roedd cwrdd â Reggie a’i deulu a’i ffrindiau yn anrhydedd, ac roedd gallu dathlu gyda nhw yn brofiad arbennig.”

Mae etifeddiaeth Reggie yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’w wasanaeth milwrol, gan ysbrydoli cymunedau gartref yn Sir Gaerfyrddin a ledled Cymru a’r DU, yn ogystal ag yn Ffrainc, lle bu’n gwasanaethu gyda 224 Field Company, Peirianwyr Brenhinol fel rhan o ymosodiad y Cynghreiriaid ar dir mawr Ewrop yn erbyn yr Almaenwyr.

Mae wedi ymweld â Ffrainc yn aml dros y blynyddoedd, gan gynnwys dim ond y llynedd, yn siarad â phlant ysgol am laniadau D-Day a’i brofiadau yn ystod y rhyfel. Derbyniodd y canmlwyddiant lawer o fideos a lluniau a anfonwyd ato gan blant yn Ffrainc yn dymuno penblwydd hapus iddo.

Cofrestrodd Reggie ar gyfer Delta CONNECT, gwasanaeth achubiaeth a theleofal gwell sy’n helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl, yn dilyn rhai problemau iechyd a chwympo gartref.

Dywedodd ei fab Creighton: “Mae cael achubiaeth yn dawelwch meddwl, gan wybod pan fydd dad ar ei ben ei hun, y gall wasgu’r botwm a gall gael cymorth.

“Mae Dad wedi bod â’r achubiaeth ar waith ers tua 12 mlynedd, ond fe wnaethom ymuno â CONNECT ym mis Awst i wella lefel y gofal a’r cymorth sydd ar gael iddo.”

Ychwanegodd ei ferch-yng-nghyfraith Christina: “Mae Reggie yn gwisgo ei achubiaeth bob amser, mae’n dod â chysur iddo ar ôl dibynnu arno ers blynyddoedd lawer ac yn dod o hyd i sicrwydd ychwanegol ers ymuno â CONNECT.”

Mae iechyd Reggie wedi gwella yn ystod y misoedd diwethaf, ac mae’n gwisgo ei achubiaeth wrth wneud gweithgareddau dyddiol, gan gynnwys reidio ei feic ymarfer corff am 10 milltir wrth iddo wylio’r newyddion, mynd allan yn y gymuned, neu dreulio amser gyda’i anwyliaid.

Mae Delta CONNECT ar gael ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion ac ar hyn o bryd mae am ddim am y tri mis cyntaf.

Mae’n cynnwys pecynnau Gofal a alluogir gan Dechnoleg, galwadau lles rhagweithiol, mynediad at dîm ymateb cymunedol 24/7, a chymorth a gweithgareddau lles eraill.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.deltawellbeing.org.uk neu ffoniwch un o gynghorwyr cyfeillgar Llesiant Delta ar 0300 333 2222.

Mae Delta Wellbeing yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol sy’n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page