Cymraeg – tocyn i lwyddiant?

Llun: Jan Evans, sy’n dysgu Cymraeg, gyda’i meibion Dafydd, 24 oed, a Mostyn, 21 oed, sy’n siarad Cymraeg.

Mae Jan Evans, Swyddog Gorfodi Sifil, wedi darganfod mai dysgu Cymraeg yw’r tocyn i lwyddiant.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

Dechreuodd Jan, sy’n gweithio yn ardal Llanelli, ddysgu siarad Cymraeg yn wreiddiol ar gwrs Cymraeg i’r Teulu pan oedd yn gweithio yn Ysgol Saron, Rhydaman tua phum mlynedd yn ôl.

Roedd hi’n falch o’r cyfle i ymarfer ei Chymraeg gyda phlant yr ysgol ac roedd hi hefyd yn medru ymarfer ei Chymraeg gyda’i meibion yn y cartref.

Ers iddi ddechrau gweithio fel Swyddog Gorfodi Sifil, mae hi wedi bod yn mynychu dosbarth Mynediad 2 gyda’r Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin. Roedd angen medru siarad peth Cymraeg arni ar gyfer ei swydd newydd a bellach, mae’n gallu gofyn llawer o gwestiynau sy’n berthnasol i’w swydd er enghraifft ‘Oes bathodyn glas ‘da chi?’

Dywedodd Jan: “Mae dysgu Cymraeg yn gymaint o hwyl. Rwy’n edrych ymlaen at y wers bob wythnos. Mae’n ddosbarth cyfeillgar iawn ac mae’r tiwtor yn hyfryd. Ar y dechrau, rydych chi’n meddwl bod y profiad yn mynd i fod yn un sy’n codi ofn ond dyw e’ ddim o gwbl. Rydym ni gyd yn chwerthin ac yn cael hwyl”.

Mae gan Jan ychydig o gyngor defnyddiol i ddysgwyr newydd.

“Byddwn i’n dweud wrth bawb am ganolbwyntio yn y dosbarth a cheisio gwneud peth gwaith gartref. Y peth mwyaf pwysig i gofio yw dechrau pob sgwrs â ‘Dw i’n dysgu Cymraeg’. Cewch ymateb da iawn i hynny!”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros addysg a gwasanaethau plant: “Mae’n dda clywed bod Jan yn cael gymaint o hwyl yn dysgu Cymraeg a’i bod hi eisoes yn gallu defnyddio’r hyn mae hi wedi’i ddysgu yn y gwaith.

“Byddwn yn annog pawb sydd eisiau dysgu Cymraeg i ddilyn ôl traed Jan ac i gofrestru ar gyfer un o’n cyrsiau.”

I gofrestru ar gwrs, ewch i dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 01267 246862 am ragor o wybodaeth.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page