Mae diwrnod golff elusennol a gynhaliwyd ddydd Gwener 19 Mai yng Nghlwb Golff Glynhir yn Llandybie wedi codi swm gwych o £2,775 ar gyfer y Gronfa Dymuniadau

Mae’r Gronfa Dymuniadau yn ymgyrch sy’n cael ei rhedeg gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac yn cael ei chefnogi gan Rygbi’r Scarlets. Mae’r ymgyrch yn codi arian sy’n galluogi’r Gwasanaeth Gofal Lliniarol Pediatrig i greu atgofion parhaol i’r plant a’r bobl ifanc sydd â chyflyrau sy’n bygwth bywyd ac sy’n cyfyngu ar fywyd a’u teuluoedd.

 

Roedd y trefnydd Rhys Kemp, sy’n gweithio i’r Bwrdd Iechyd, wedi ei syfrdanu gan y gefnogaeth i’r digwyddiad a’r swm o arian a godwyd.

 

Dywedodd Rhys: “Bu’r codi arian yn llwyddiannus iawn a chafwyd adborth cadarnhaol gan bawb a fynychodd.

 

“Fe wnaethon ni godi llawer mwy na’r disgwyl. Gwerthfawrogwyd y gefnogaeth a gefais gan Robert O’Connell a Paul Evans yn fawr gan iddynt roi’r rhyddid a’r cymorth i mi wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. Hoffwn hefyd ddiolch i’r holl staff Ystadau a Chydymffurfiaeth a fynychodd yn ogystal â’r contractwyr am gefnogi’r digwyddiad – a gobeithio ei gefnogi yn y dyfodol.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael mwy o wybodaeth am y Gronfa Dymuniadau ewch i:

https://elusennauiechydhyweldda.gig.cymru/ymgyrchoedd-a-digwyddiadau/y-gronfa-dymuniadau/

 

I gael mwy o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page