Elusen y GIG yn prynu teledu ar gyfer ward strôc ac adsefydlu Ysbyty Tywysog Phillip

 

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi gallu prynu teledu newydd ar gyfer y Ward Strôc ac Adsefydlu yn Ysbyty Tywysog Phillip, diolch i roddion.

 

Mae’r teledu wedi’i osod yn ystafell ddydd y ward.

 

Dywedodd Emily Jenkins, Uwch Brif Nyrs: “Rydym yn ddiolchgar iawn bod cronfeydd elusennol wedi ein galluogi i brynu teledu newydd ar gyfer yr ystafell ddydd.

 

“Mae llawer o gleifion yn treulio amser yn yr ystafell ddydd gyda’u perthnasau yn ystod oriau ymweld. Mae’r teledu o fudd i’n cleifion gan ei fod yn rhoi rhywfaint o normalrwydd iddynt ac mae’n gyswllt â’u bywydau cyn y strôc.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Yn y llun (o’r chwith i’r dde): Barbara Lewis a Claire Hopkin, Cynorthwywyr Adsefydlu, a Caroline Gregory, Swyddog Cyswllt Teuluol.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page