Cyngor Sir Gâr am gael eich barn am lwybr arfaethedig i gerddwyr a beicwyr o Abergwili i Ffair-fach

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei gynigion cyffrous yng nghynllun Llwybr Dyffryn Tywi i greu llwybr rhannu defnydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Abergwili a Ffair-fach, Llandeilo. Byddai’r llwybr arfaethedig yn cysylltu cymunedau drwy lwybr diogel, oddi ar y ffordd yn bennaf, a gellid ei ddefnyddio at ddibenion hamdden, mynd i’r gwaith a chyrraedd gwasanaethau lleol.

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais Cynllunio i gasglu barn pobl am y datblygiad arfaethedig ar ran ddwyreiniol Llwybr Dyffryn Tywi, a fydd yn datblygu llwybr cerdded a beicio newydd rhwng Ffair-fach a Nantgaredig, ynghyd â gwaith peirianneg a thirweddu cysylltiedig.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am 28 diwrnod rhwng 3 Hydref a 31 Hydref. Mae ar gael ar-lein ac mae copïau caled ar gael yn Llyfrgell Llandeilo ac Amgueddfa Abergwili.

Gallwch weld copïau digidol o’r cais arfaethedig yma PinPoint ConnectALL – Camarthen (pinpointcloud.co.uk) ac mae copïau caled o’r cais ar gael yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, a Llyfrgell Gyhoeddus Llandeilo.

Rhaid i unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at yr asiant, Russell Borthwick, Prif Gynllunydd Tref, WSP yn y DU, 1 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd. CF10 4BZ. E-bost: tvp.pac@wsp.com. Dylai pob gohebiaeth nodi enw’r cynllun: Llwybr Dyffryn Tywi. Gofynnir i chi ymateb erbyn 31/10/2022.

Mae gan y llwybr arfaethedig, sy’n mynd heibio i nifer o safleoedd hanesyddol a mannau o ddiddordeb, fel Tŵr Paxton, Castell Dryslwyn a Chastell Dinefwr, botensial i fod yn atyniad i ymwelwyr. Byddai Llwybr Dyffryn Tywi yn mynd ar hyd rhannau o’r hen reilffordd o Gaerfyrddin i Landeilo ac yn wastad yn bennaf, gydag ychydig o riwiau.

Yn y cynnig mae cynlluniau i godi dwy bont fawr ar hyd y llwybr, dros afonydd Tywi a Chothi, yn ogystal â phont lai arall dros afon Gwynon.

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith:

“Rydym eisoes wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer rhan orllewinol Llwybr Dyffryn Tywi, o Abergwili i Nantgaredig, ac rydym bellach am ymgysylltu â phobl a gofyn am eu barn am ran ddwyreiniol y prosiect hwn, sy’n cynnwys Nantgaredig i Ffair-fach.

“Fy neges i’r gymuned leol yw, cofiwch gymryd rhan. Rydym wir eisiau cynnwys eich barn yn ein cynigion, gan y bydd yn ein helpu i wella ein cais cynllunio cyn i ni ei gyflwyno, gan osgoi costau ac oedi diangen drwy sicrhau bod yr holl faterion perthnasol yn cael sylw yn y cam cynharaf.

“Mae cynllun Llwybr Dyffryn Tywi wedi bod yn cael ei ddatblygu ers sawl blwyddyn a dyma’r cam diweddaraf i ddarparu llwybr beicio a cherdded o Gaerfyrddin i Landeilo a fydd yn hwb enfawr i drefi a phentrefi lleol a thwristiaeth ar draws ein sir.”

 

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: