Noson bingo yn codi £2,000 i Uned Gofal Arbennig Babanod Sir Gaerfyrddin

Mae Alun a Sian Thomas wedi codi swm gwych o £2,000 ar gyfer yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU) yn Ysbyty Glangwili.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Trefnodd Alun a Sian noson bingo ym mis Medi 2022 i gefnogi’r Uned Gofal Arbennig i Fabanod yng Nglangwili, yn ogystal ag Ambiwlans Awyr Cymru a’r Uned Gofal Arbennig Babanod yn Ysbyty Glan Clwyd.

 

Treuliodd Cai, mab Alun a Sian, chwe wythnos yn SCBU ym mis Awst 2022. Roedd y pâr eisiau codi arian i ddiolch am y gofal eithriadol a gafodd.

 

Dywedodd Sian: “Fe wnaethon ni drefnu noson bingo gyda nifer wych yn bresennol. Cawsom lawer o roddion hael gan deulu, ffrindiau a busnesau lleol.

 

“Rydym mor ddiolchgar i bawb a’n cefnogodd i godi swm mor arbennig ac i SCBU am bopeth a wnaethant i Cai.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym am ddiolch yn fawr iawn i Alun a Sian am eu gwaith codi arian anhygoel i’r SCBU.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page