Mae elusen GIG yn ariannu diwrnod astudio ar enedigaeth ffolennol unionsyth

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi gallu ariannu diwrnod astudio ar enedigaeth ffolennol unionsyth i staff y bwrdd iechyd, diolch i roddion hael.

 

Mae esgoriad ffolennol unionsyth yn ddull sy’n defnyddio disgyrchiant i helpu i gefnogi genedigaeth haws. Gan ddefnyddio’r dull hwn, mae’r fam yn cael ei hannog i aros yn unionsyth ac yn egnïol trwy gydol cam cyntaf yr esgor ac yna’n cael ei chefnogi i gymryd y safle o’i dewis ar gyfer yr enedigaeth.

 

Mae cyflwyniadau ffolennol yn digwydd mewn tua 4% o feichiogrwydd.

 

Dywedodd Becky Westbury, Arweinydd Tîm Bydwragedd Cymunedol: “Rydyn ni mor ddiolchgar bod cronfeydd elusennol wedi galluogi ein staff i fynychu diwrnod astudio ar esgoriad ffolennol.

 

“Mae’n anochel y bydd cyflwyniadau ffolennol heb eu canfod yn ystod y cyfnod esgor, ac mewn ardaloedd gwledig, mae llai o staff ar gael i gefnogi pan fydd angen cymorth. Felly, mae’n bwysig bod gan gynifer o aelodau staff â phosibl sgiliau a gwybodaeth yn yr elfen hon o ofal.”

 

Dywedodd Dr George Haroun, Ymgynghorydd Obstetreg a Gynaecoleg: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y croeso cynnes a gefais gan dîm Hywel Dda pan gynhaliais y diwrnod hyfforddi ar y pwnc hynod bwysig hwn.

 

“Mae trefnu’r diwrnod hyfforddi hwn yn dangos pa mor ymroddedig ydych chi i ddarparu profiad geni diogel a chofiadwy i’ch cymuned, hyd yn oed pan fydd babanod yn cyflwyno mewn ffyrdd anarferol fel esgoriad ffolennol.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page