Oes gennych chi syniad da a allai helpu eich busnes ac Amaethyddiaeth Cymru yn ehangach i ddod yn fwy cynaliadwy?

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn sicrhau bod £5,000 ar gael i ffermwyr a thyfwyr i arbrofi eu syniadau a’u gwireddu.

Mae Cyswllt Ffermio wedi datblygu’r Cyllid Arbrofi, i fynd i’r afael â phroblemau neu gyfleoedd lleol penodol gyda’r nod o wella effeithlonrwydd a phroffidioldeb o fewn busnesau amaethyddol wrth warchod yr amgylchedd.

Mae yna lawer o newidiadau ar y gorwel i amaethyddiaeth ac mae nawr yn amser gwych i archwilio syniad a allai fod o fudd i’ch fferm gan ganiatáu i chi fynd i’r afael â phroblemau ‘go iawn’ neu wirio a yw syniad ymchwil yn gweithio’n ymarferol ar eich fferm.

Mae’r cyllid yn agored i unigolion neu grwpiau o hyd at bedwar busnes ffermio neu dyfu yng Nghymru sydd wedi nodi problem neu gyfle lleol neu benodol. Mae’n rhaid i fusnesau fferm gofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Bydd prosiectau addas yn anelu at wella effeithlonrwydd cynhyrchu a phroffidioldeb gan ddiogelu’r amgylchedd trwy gyd-fynd â Chanlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy.

Gallai prosiectau Cyllid Arbrofi ganolbwyntio ar: gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy, lliniaru ac addasu i newid hinsawdd, cynnal a gwella gwytnwch ecosystemau a’r manteision y maent yn eu cynnig.

Rhaid gweithredu a chwblhau prosiectau llwyddiannus o fewn yr amserlen a nodir ar gais ac ni fydd y cyllid gan Cyswllt Ffermio yn fwy na £5,000 y prosiect.

Gall ffermwyr a thyfwyr wneud cais drwy lenwi ffurflen gais a fydd yn cael ei hystyried a’i hasesu.

Bydd y ffenest ymgeisio ar agor rhwng y 22ain o Fai hyd nes y 12fed o Fehefin 2023. Bydd ffenestri ymgeisio eraill yn ystod Haf a Hydref 2023. Dim ond yn ystod cyfnod ariannu rhaglen Cyswllt Ffermio y caniateir i bob busnes ymwneud ag un prosiect o dan y Cyllid Arbrofi.

Am fwy o wybodaeth ar feini prawf cymhwysedd a’r broses ymgeisio, ewch i www.llyw.cymru/cyswlltffermio. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol.

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: