Sicrhau cyllid i uwchraddio Neuadd y Farchnad Aberteifi

Bydd Prosiect Neuadd y Farchnad Aberteifi yn hwyluso’r gwaith adnewyddu, atgyweirio a diweddaru cyfleusterau ar gyfer adeilad hanesyddol gradd 2* Neuadd y Farchnad, gan sicrhau ei ddyfodol a’i gynaliadwyedd hirdymor i fasnachwyr a chyfleoedd ar gyfer mentrau newydd.

 

Bydd y prosiect yn mynd i’r afael â rhai o’r gwelliannau strwythurol sy’n ofynnol ar gyfer yr adeilad a fydd hefyd yn gwella apêl a chyfraniad cyffredinol i hyfywedd y dref.

 

Cost amcangyfrifiedig y prosiect ar gyfer Cam 1 a 2 yw £2.95 miliwn. Mae cyllid wedi cael ei sicrhau gan Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, Cynllun Datblygu Gwledig, Cronfa Cymunedau’r Arfordir, y Loteri Genedlaethol, Cadw, Cronfa Treftadaeth Bensaernïol, Cronfeydd Preifat, Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, a Cyngor Sir Ceredigion. Mae cyllid pellach o Gronfa Strategol Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru wedi cael ei gymeradwyo ac arian cyfatebol rhannol gan Gyngor Sir Ceredigion.

 

Dywedodd y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio: “Rwy’n falch o’r sicrwydd i fuddsoddi ym Marchnad Dan Do Aberteifi. Fel Castell Aberteifi, yn ogystal â bod yn lle i fusnesau bach ddatblygu a thyfu gan sicrhau cyflogadwyedd hirdymor a chynaliadwy, mae gan yr adeilad hwn werth sylweddol o ran ei dreftadaeth. Bydd cwblhau’r prosiect hwn yn dod â mwy o fudd ac yn denu ymwelwyr o’r ardal ehangach.”

 

Mae Neuadd y Farchnad Aberteifi yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion, ac yn cael ei gosod ar brydles i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Aberteifi. Menter Aberteifi sy’n gyfrifol am gynnal Neuadd y Farchnad ar ran Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Aberteifi.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page