Stiliwr ymchwiliol newydd i gleifion gastroenteroleg

Diolch i roddion lleol, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi prynu stiliwr ymchwiliol newydd ar gyfer cleifion gastroenteroleg yn Ysbyty Glangwili.

Mae’r cit newydd, sy’n costio dros £4,600, yn stiliwr amledd is ar gyfer delweddu’r thoracs a’r abdomen.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ysbyty a’r ymgynghorydd cardiaidd Dr Eiry Edmunds: “Bydd y darn hwn o offer yn helpu i alluogi cleifion â phroblemau afu i gael unrhyw hylif abdomen cronedig wedi’i ddraenio’n ddiogel ac yn effeithiol. Bydd yn lleihau faint o amser sydd ganddynt i aros am y driniaeth hon.”

Ychwanegodd Prif Nyrs yr Uned Ddydd Feddygol, Dawn Tapp: “Ein diolch i bawb. Mae’r stiliwr yn bendant wedi gwella gofal cleifion yn yr Uned Gofal Brys ar yr Un Diwrnod a’r Uned Ddydd Feddygol.”

Uchod: Yn y llun, gwelir Prif Nyrs Iau Samantha Barrett gyda’r stiliwr newydd

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi eich GIG lleol, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page