Taith gerdded arfordirol yn codi dros £2,500 ar gyfer gwasanaethau eiddilwch yn Llwynhelyg

Mae tîm o staff ymroddedig o Llwynhelyg a’u ffrindiau a’u teulu wedi codi dros £2,500 ar gyfer gwasanaethau eiddilwch yn yr ysbyty drwy gwblhau taith gerdded noddedig.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Cerddodd y grŵp o staff o wasanaethau eiddilwch a’u cefnogwyr y 7.5 milltir odidog o Niwgwl i’r Aber Bach ar 1 Ebrill 2023.

 

Mae gwasanaethau eiddilwch wedi’u hanelu at wella bywydau pobl fregus, fel arfer yn hŷn.

 

Dywedodd Maria Phillips, Ymarferydd Cynorthwyol Therapi: “Roedd y daith gerdded arfordirol noddedig yn llwyddiant ysgubol. Cymerodd aelodau staff, teulu a ffrindiau ran ar ddiwrnod heulog a chawsant amser gwych!

“Mae’r daith gerdded a’r codi arian wedi rhoi hwb gwirioneddol i forâl staff ar draws y gwasanaethau eiddilwch ac roedd yn ymdrech tîm go iawn.”

Ychwanegodd Robert Campbell, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd: “Fe wnaethon ni godi swm anhygoel o £2,560. Rydym mor falch ein bod wedi rhagori ar ein targed.

 

“Rydym yn falch o fod wedi trefnu taith gerdded mor llwyddiannus wrth weithio yn ein swyddi dydd prysur. Rydym hefyd yn falch o fod wedi codi arian ar gyfer y gwasanaethau eiddilwch a fydd o fudd i’r cleifion rydym yn gofalu amdanynt.”

 

Dywedodd yr Uwch Brif Nyrs Lisa Marshall: “Rydym wedi dechrau gwneud cynlluniau ar sut i wario’r arian yn barod. Roeddem wrth ein bodd yn fawr iawn ac rydym yn edrych ymlaen at ein digwyddiad codi arian nesaf!

 

“Diolch i’r holl staff, teulu a ffrindiau a gymerodd ran. A diolch hefyd i bawb a gyfrannodd gan gynnwys busnesau lleol a’r gymuned. Rydym mor ddiolchgar am eich cefnogaeth.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae codi arian i elusen y GIG yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu, ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd rydyn ni’n ei dderbyn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page