Taith Tractorau’n Codi dros £2,000 ar gyfer Elusen GIG

Cododd Taith Tractorau Nadolig Cwm Gwendraeth £2,165.47 i’r Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU) a Ward Cilgerran yn Ysbyty Glangwili.

 

Cynhaliwyd y taith tractorau ar 3ydd Rhagfyr 2022. Dechreuodd dros 30 o dractorau, corach ar gefn beic a Siôn Corn yn ei sled y daith ym Mhontyberem a theithio o gwmpas pentrefi lleol cymuned Cwm Gwendraeth.

 

Dywedodd Anwen Davies, un o drefnwyr y digwyddiad: “Cawsom ein syfrdanu gan y gefnogaeth ar y noson, roedd nifer y bobl ar ochr y ffordd yn chwifio yn anhygoel!

 

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd ac a helpodd i drefnu’r digwyddiad gan gynnwys y busnesau lleol a gefnogodd raglen y digwyddiad, Ysgol Pontyberem, y marsialiaid ac Anne ac Emily a gasglodd roddion ar hyd y daith.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym eisiau dweud diolch yn fawr iawn i Grŵp Taith Tractorau Cwm Gwendraeth am drefnu’r digwyddiad codi arian dros y Nadolig i gefnogi SCBU a Ward Cilgerran.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

 

Diwedd

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Josey Vaughan Hughes, Cynorthwyydd Cyfathrebu, drwy e-bost yn Josey.Vaughan-Hughes@wales.nhs.uk

neu drwy ffonio 07790 831735 / 01267 239815.

 

Nodiadau i Olygyddion

1. Elusennau Iechyd Hywel Dda yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Nod yr elusen yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, lles a phrofiad cleifion GIG, defnyddwyr gwasanaeth a staff ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Nid yw’r rhoddion elusennol hael a dderbynnir gan gleifion, eu teuluoedd a chymunedau lleol yn disodli cyllid y GIG, ond fe’u defnyddir i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn codi ac yn dosbarthu arian i wella gwasanaethau GIG lleol trwy:

• Cynnig cysuron ychwanegol i gleifion i wneud yr amser a dreulir yn yr ysbyty yn fwy cyfforddus

• Darparu’r offer meddygol diweddaraf ar gyfer diagnosis a thriniaeth

• Creu amgylchoedd mwy croesawgar i gleifion, eu teuluoedd a staff

• Cefnogi dysgu a datblygiad staff a mentrau lles

• Gwella gofal yn ein cymunedau lleol

• Ariannu prosiectau ymchwil i wella ein dealltwriaeth o driniaethau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg

• Cyflwyno mentrau byw’n iach a hybu iechyd.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.hywelddahealthcharities.org.uk

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: