Trefnodd Ifan Evans a Prys Lewis daith beiciau cwad a chodwyd £2,635 i Ward Gwenllian, Ward Mamolaeth Ysbyty Bronglais.

Dechreuodd y daith, a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2024, ym Mhontarfynach yn Aberystwyth a theithiodd dros Fynyddoedd Cambria i Gwmystwyth ac allan i Ffair Rhos cyn troi yn ôl am Bontarfynach.

 

Dywedodd Ifan: “Mae’r daith feiciau cwad yn ddigwyddiad blynyddol, rydyn ni’n hoffi dewis gwahanol elusennau lleol i’w cefnogi bob blwyddyn. Roedd yn daith o 35 milltir gyda thywydd gwych a golygfeydd gwych.

 

“Roedd yn ddiwrnod gwych gyda nifer anhygoel yn bresennol. Mentrodd dros 120 o feiciau cwad allan a dychwelodd pob un yn ddiogel.

 

“Cawsom gefnogaeth wych gan bobl leol a phobl ymhellach i ffwrdd gyda chefnogaeth wych gan fusnesau lleol yn ogystal â’r tirfeddianwyr, sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr iawn. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at daith y flwyddyn nesaf.

“Gyda chwech o blant rhyngddon ni, rydyn ni’n gwybod yn iawn pa mor galed mae’r staff mamolaeth yn gweithio, roedd yn gyfle gwych i roi rhywbeth bach yn ôl iddyn nhw.”

 

Dywedodd Emma Booth, Bydwraig Arweiniol Clinigol a Gweithredol: “Fel tîm rydym yn hynod ddiolchgar i Ifan a Prys am drefnu’r digwyddiad codi arian a chasglu swm gwych o arian ar gyfer Ward Gwenllian.

 

“Bydd y rhodd hon yn cael ei defnyddio i wella profiad y rhai sy’n rhoi genedigaeth yma ym Mronglais. Mae’r arian a godir ar gyfer y ward famolaeth yn ein helpu i ddarparu cysuron ychwanegol i famau a’u babanod sydd y tu hwnt i’r hyn y mae’r GIG yn ei ddarparu’n safonol.

 

“Mae wedi bod yn anrhydedd cael bod yn rhan o daith geni Ifan a Gwawr a bydd y rhodd hon yn ein helpu i roi’r profiad gorau posib i ferched a babanod wrth ddefnyddio ein gwasanaeth.”

 

Dywedodd Bridget Harpwood, Swyddog Codi Arian: “Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Ifan a Prys am wneud ymdrech mor wych i godi arian i Ward Gwenllian.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page