Merched y Wawr visit Llandudno Lifeboat station

FIFTEEN members of the Penmachno branch of the Welsh ladies’ organisation called Merched y Wawr, which is similar to the Women’s Institute, visited Llandudno lifeboat station a few days ago.

The group were hosted by Visitor Team volunteers Gaynor Stythe-Jones and Phill Williams along with volunteer Deputy Launching Authority Alun Pari Huws. The ladies received a tour of the lifeboat station, viewed rescue footage, learned about the history of lifesaving with the RNLI and looked over the station’s two lifeboats. All the visitors were impressed and particularly enlightened by the interior of the Shannon Class all-weather lifeboat. The host team were delighted with the level of interest and the many pertinent questions.

Pic. RNLI Llandudno

Cymraeg

Ymweliad Merched y Wawr Penmachno

Pleser oedd cael croesawu pymtheg o aelodau Merched y Wawr Penmachno i’r orsaf yn ddiweddar.

Dan arweiniad Gaynor Stythe-Jones a Phill Williams, eo Tîm Ymwelwyr yr Orsaf, ynghyd Alun Pari Huws, Dirprwy Awdurdod Lansio, awsant gyfle i ymweld a’r orsaf, i weld ffilmiau o bobl yn cael eu hachub, dysgu am hanes yr RNLI ac ymweld âa’r ddau fad achub. O’r diddordeb a ddangoswyd gan y merched a’u cwestiynau craff, roedd yn amlwg bod yr ymweliad a’r profiad o fynd tu mewn i’r bad achub pob tywydd wedi cael tipyn o argraff ar bawb.

You cannot copy any content of this page